Prymicje biskupie o. Marka Piątka CSsR

W niedzielę 4 września o godz. 12.00 w sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej odbyła się niespotykana dotychczas uroczystość prymicji biskupa redemptorysty o. Marka Piątka, pierwszego biskupa pochodzącego z Tuchowa i jednoczenie pierwszego biskupa z parafii prowadzonej przez redemptorystów. Uroczystość ta zgromadziła wielu parafian, wiernych z sąsiednich parafii oraz zaproszonych gości. Kurię tarnowską reprezentował ks. prałat Krzysztof Czermak, wikariusz generalny biskupa tarnowskiego i zarazem dyrektor ds. misji.

Przy ołtarzu w najbliższym otoczeniu bpa Marka stanęli dwaj jego bracia: ks Włodzimierz ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Wincentego a Paulo i o. Janusz ze Zgromadzenia św. Augustyna. Homilię wygłosił prowincjał redemptorystów o. Janusz Sok. W uroczystej koncelebrze, którą sprawowało ok. 40 kapłanów byli również koledzy z roku o. Marka Piątka. Nie zabrakło na prymicjach licznego grona kolegów i koleżanek biskupa z lat szkolnych.

Parafianie na wieść, że o. Marek przybędzie do rodzinnego Tuchowa, bardzo się ucieszyli i szybko zaangażowali, aby jak najgodniej powitać pierwszego biskupa tuchowianina w swoje rodzinne progi. Biskup w swej wrodzonej skromności nie chciał urządzać żadnych hucznych uroczystości. Pragnął jedynie przybyć w rodzinne strony, gdzie wszystko się zaczęło, aby przed obrazem Matki Bożej Tuchowskiej podziękować za dar wybrania i zaufania papieża Benedykta XVI pod jego adresem (jak zaznaczył w swym przemówieniu podczas Mszy świętej) i prosić o potrzebne łaski na nowej drodze biskupiego powołania.

Niedzielna uroczystość przy pięknej słonecznej pogodzie rozpoczęła się już o godz. 10.30 przy domu rodzinnym Piątków. Stamtąd zabrano dostojnego gościa, najbliższą rodzinę biskupa i w honorowej eskorcie banderii konnej udano się na tuchowski rynek. W budynku rady miejskiej biskup spotkał się z władzami lokalnymi i dokonał wpisu w pamiątkowej księdze. Następnie banderia pojechała z biskupem w stronę sanktuarium, gdzie na początku ul. Wysokiej stała powitalna brama. Stąd biskup pieszo w wieńcu niesionym przez młodzież w towarzystwie kapłanów i asysty oraz grze orkiestry sanktuaryjnej doszedł do bazyliki.

O godzinie 12.00 rozpoczęła się pierwsza msza św. nowego biskupa transmitowana przez telewizję Trwam. Dzięki przekazowi medialnemu historyczna uroczystość mogła dotrzeć do wiernych Brazylii, w tym mieszkańców diecezji Coarii, gdzie swoją posługę pasterską rozpocznie o. Marek w niedzielę misyjną 23 października.

Na misyjny trud pasterskiej posługi w dalekiej Brazylii wszyscy życzymy biskupowi Markowi dużo zdrowia, Bożej łaski i opieki Matki Bożej Tuchowskiej.

Drogi o. Marku, niech te białe fale, które widzimy na Twoim biskupim herbie przypominają Ci wielkie wody Amazonki, nad którą odtąd ludzi będziesz łowił dla Chrystusa. Ale również niech przypominają Twoje korzenie, że Pan wezwał Cię z dalekiego kraju, z Tuchowa, znad rzeki Białej w daleki świat, aby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Pragniemy zapewnić Cię, że możesz liczyć na naszą nieustanną modlitwę i duchowe wsparcie przed obliczem Tej, która w Tuchowie tron sobie obrała.

Szczęść Boże

o. Bogusław Augustowski CSsR
proboszcz i kustosz sanktuarium
 
Zapraszamy do obejrzenia obszernej GALERII ZDJĘĆ z uroczystości prymicyjnych w Tuchowie.