Przełożony Generalny Salezjanów o świętości

091103f.jpg “Świętość Boga jest naszym powołaniem” – było treścią wezwania, jakie skierował w Uroczystość Wszystkich Świętych w swoim kazaniu Przełożony Generalny Salezjanów ks. Pascual Chávez Villanueva. IX następca Ks. Bosko rozpoczął Dzień poświęcony świętości przewodnicząc Mszy św. przy Ołtarzu Katedry w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Koncelebrowało z nim wielu salezjanów z Włoch.


We Mszy św. uczestniczyło przeszło 800 wiernych, a wśród nich
młodzież i dorośli z różnych placówek salezjańskich Włoch, którzy
przybyli, aby wziąć udział w II “Biegu Świętych”.

Przełożony Generalny przypomniał, że świętość jest “wysoką i wielką
miarą życia” i jest wezwaniem dla wszystkich. Świętość Boga staje się
celem, z którym musimy się zmierzyć i w kierunku którego musimy
zmierzać. Świętość się osiąga – podkreślił ks. Chávez – odkładając na
bok kryterium samorealizacji i stawiając na uprzywilejowanym miejscum
kryterium poświęcenia. “Osoba realizuje się w pełni poprzez miłość, w
takiej mierze, w jakiej się czyni darem z miłości, aż do oddania życia
innym, Bogu i bliźniemu, jak Chrystus, człowiek doskonały”.

“Świętość salezjańska – powiedział Przełożony Generalny – wyraża się w
poszukiwaniu Boga, jako Absolutu swojego życia, w progresywnym
utożsamianiu się z Chrystusem, aż do uczynienia naszymi Jego myśli,
uczuć, słów, życia, zachowań i śmierci”. Świętość salezjańska jest
przeżywana w braterstwie oraz weryfikowana w misji wychowawczej i
ewangelizacyjnej na rzecz najbiedniejszych.

W szerokiej panoramie salezjańskiej świętości znajdują się wzorce
realizacji ludzkiej i ewangelicznej: zakonnicy i świeccy, dorośli i
ludzie młodzi. Słowo ‘świętość’ nie może nas onieśmielać. Ona nie jest
naszym dziełem, jest łaską, która wprowadza całą osobę w tajemniczy
wymiar Boga”.

Po Mszy św. młodzi sportowcy salezjańscy zgromadzili się na Placu Piusa XII, skąd wystartował II “Bieg Świętych”.

www.infoans.org

Za: www.salezjanie.pl.