Przyszły rok pod znakiem ważnych jubileuszy

Bernardyni z Kalwarii Zebrzydowskiej zapowiadają, że przyszły rok obfitować będzie w jubileusze związane z tym jednym z największych sanktuariów pasyjno-maryjnych w Polsce.

W 2009 r. przypada 800-lecie istnienia Zakonu Franciszkańskiego, 400-lecie konsekracji kalwaryjskiej świątyni, 30-lecie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Kalwarii, 30-lecie podniesienia świątyni do godności bazyliki mniejszej i 10-lecie wpisu sanktuarium na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

O. Damian Muskus OFM, kustosz sanktuarium, poinformował, że zaplanowano w przyszłym roku wiele uroczystości religijnych. „Obchody jubileuszowe rozpoczniemy w Niedzielę Palmową, a zakończymy w uroczystość Niepokalanego Poczęcia. Centralne obchody odbędą się w dniach odpustu sierpniowego, kiedy kalwaryjskie Dróżki zapełnione są rozmodlonymi pielgrzymami” –zapowiada zakonnik.

O. Muskus zaznacza, że w mijającym roku, podjęto decyzję o przeprowadzeniu wielu koniecznych prac remontowych. Została m.in. wymieniona więźba i pokrycie dachu nad prezbiterium bazyliki i klasztorem, a także wykonano szereg prac konserwatorskich w bazylice, Grobku Matki Bożej i na Dróżkach.

Fundatorami kalwaryjskiego sanktuarium była XVII wieku rodzina Zebrzydowskich. Mikołaj Zebrzydowski, ówczesny wojewoda krakowski i starosta lanckoroński, postanowił wybudować na górze Żarek – obecnie nosi ona nazwę góry Ukrzyżowania – kaplicę świętego Krzyża wzorowaną na kaplicy Golgoty w Jerozolimie. Rok później poświęcił ją nuncjusz papieski Klaudiusz Rangoni. Fundator zdecydował wkrótce, że wybuduje jeszcze kaplicę Grobu Chrystusa, a w pobliżu mały klasztor bernardynów, którzy mieli się stać opiekunami miejsca.

W 1979 roku, podczas pierwszej pielgrzymki do kraju, klasztor kalwaryjski odwiedził Jan Paweł II. Kościół Matki Bożej Anielskiej wyniósł wtedy do godności bazyliki mniejszej.

W grudniu 1999 roku tutejszy klasztor i park pielgrzymkowy zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO. Na listę trafiło 300 hektarów naturalnego parku, gdzie znajduje się 7 kilometrów dróżek wraz ze stacjami. Kalwaryjskie dróżki łączą 41 obiektów sakralnych.

Działacze UNESCO uzasadniając wpis Kalwarii, podkreślili, że miejsce to stanowi „wyjątkowy pomnik kultury, w którym krajobraz kulturowy posłużył jako rama symbolicznego przedstawienia Pasji Chrystusa w formie kaplic i alej”.

za: www.niedziela.pl