W Częstochowie otwarto „Okno Życia”

Z inicjatywy Metropolity częstochowskiego, Caritas archidiecezji częstochowskiej i Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny (Służebniczek Starowiejskich) powstało w Częstochowie „Okno Życia im. bł. Edmunda Bojanowskiego”.

Uroczystego jego poświęcenia i otwarcia dokonał dzisiaj abp Stanisław Nowak metropolita częstochowski.

W uroczystości wzięło udział m. in. duchowieństwo, na czele z bp Janem Wątrobą biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej, przedstawiciele Jasnej Góry, przedstawiciele Caritas Polska, na czele z zastępcą dyrektora o. Zdzisławem Świniarskim i Caritas archidiecezji częstochowskiej z dyrektorem ks. Stanisławem Iłczykiem. Obecne były władze zakonu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, a także władze miejskie, na czele z prezydentem Częstochowy i parlamentarzyści ziemi częstochowskiej. W uroczystościach wziął również udział ofiarodawca „Okna Życia” Ryszard Konstanty.

– „Okno Życia” powstało w Częstochowie pod okiem Maryi, Pani z Jasnej Góry, która płaszczem macierzyńskiej opieki otacza to „Okno”- mówił Metropolita częstochowski poświęcając „Okno Życia”.

Uroczystości poświęcenia „Okna Życia” poprzedziła Msza św. pod przewodnictwem abp Stanisława Nowaka metropolity częstochowskiego.

W homilii abp Stanisław Nowak przypomniał, że w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebne wołania o Miłosierdzie Boże dla świata i każdego dziecka nowonarodzonego- Wołamy o Miłosierdzie Boże dla każdego dziecka, by nie było skrzywdzone. Jak straszliwa jest ta narodowa wojna, która dokonuje się na naszych oczach, a wymierzona jest przeciwko dzieciom nienarodzonym. Trzeba, aby dzieci były dobrze kochane, bo dzieci kochanych pozornie jest bardzo dużo- mówił abp Stanisław Nowak.

Metropolita częstochowski podkreślił też jak wielkim dramatem jest to, że matka nie chce dziecka i porzuca dziecko.- Dlatego trzeba wychować w sobie czujność na dziecko, które znajdzie się w „Oknie Życia”. Trzeba mieć wrażliwość i mądrość. Trzeba się oddać człowiekowi, by ratować życie- podkreślił abp Nowak

„Okno Życia” znajduje się przy Domu Małych Dzieci im. bł. Edmunda Bojanowskiego, prowadzonym przez Siostry Służebniczki przy ul. św. Kazimierza 1 w Częstochowie.

Częstochowskie „Okno Życia” w Domu Małych Dzieci jest kolejnym takim „Oknem” w Polsce, po Krakowie i Warszawie.

Dom Małych Dzieci im. Edmunda Bojanowskiego to niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza ( socjalizacyjno-interwencyjna) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanego Poczęcia, która zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej w wieku od 0 do 10 lat.

za: www.niedziela.pl