Home WiadomościArchiwum Redemptoryści: Kapituła i wybór przełożonego Prowincji Warszawskiej

Redemptoryści: Kapituła i wybór przełożonego Prowincji Warszawskiej

Redakcja
W dniu 17 stycznia 2011 roku w ośrodku rekolekcyjnym redemptorystów w Rowach rozpoczęła się XV Kapituła sprawozdawczo-wyborcza Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. W Kapitule biorą udział redemptoryści pracujący zarówno w Polsce, jak też w wielu miejscach całego świata (Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji).

 
Uczestnicy Kapituły wysłuchali i dokonali oceny sprawozdań z działalności dotychczasowego Zarządu i poszczególnych Sekretariatów Prowincji, dostrzegając dynamiczne zaangażowanie Redemptorystów w działalność rekolekcyjno-misyjną, pracę duszpasterską, misje zagraniczne, posługę w sferze mediów, jak również w pracę na polu naukowym.

Kapituła dokonała wyboru nowego Przełożonego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, którym na najbliższe 4 lata został o. dr Janusz Sok CSsR.
 


 O. dr Janusz Sok CSsR

Urodził się 20 września 1966 r. w Dębicy. Po ukończeniu szkoły średniej studiował na kierunku filozofii przyrody na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.


W 1986 r. wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów, pierwszą profesję zakonną złożył 2 lutego 1988 r. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w WSD Redemptorystów w Tuchowie uzyskał stopień magistra teologii i przyjął święcenia kapłańskie 30 maja 1993 r.

Następnie rozpoczął studia na kierunku muzykologii kościelnej na ATK (obecnie UKSW) w Warszawie, uzyskując w 1998 r. stopień magistra muzykologii. Ukończył także Podyplomowe Studium Dyrygenckie na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

W latach 1998-2002 wykładał muzykę w WSD Redemptorystów w Tuchowie. W 2004 r. uzyskał doktorat z muzykologii na UKSW w Warszawie na podstawie rozprawy Graduał ms. 2a z Biblioteki Sióstr Klarysek ze Starego Sącza w świetle tradycji polskiej i europejskiej. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia „Musica Sacra".

W latach 2002-2005 był radnym nadzwyczajnym w Zarządzie Prowincji, drugim dyrygentem chóru na UKSW i duszpasterzem akademickim w Warszawie. W latach 2004-2005 był przełożonym wspólnoty redemptorystów w Lublinie.

Od roku 2005 pełnił urząd ekonoma Prowincji. Podejmował także posługę misjonarza-rekolekcjonisty oraz koordynował akcję pomocy Kościołowi na Wschodzie „Mission Apeal", prowadzoną przez polskich redemptorystów w USA.

O. Janusz Sok został wybrany na przelożonego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów podczas I sesji XV Kapituły Prowincjalnej w dniu 20 stycznia 2011 roku. W tym samym dniu objął ten urząd.

Za: www.redemptor.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda