Rezygnacja kard. Foleya

Kard. John Foley rezygnuje z funkcji Wielkiego Mistrza Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego. Poinformował o tym łaciński patriarchat Jerozolimy, który jest wydatnie wspierany materialnie przez to kościelne stowarzyszenie.

 
Kard. Foley kierował bożogrobcami od 2007 r. Przedtem przez ponad 20 lat (1984-2005) był przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Swoją rezygnację złożoną z przyczyn zdrowotnych 75-letni amerykański purpurat przekazał przed miesiącem watykańskiemu Sekretariatowi Stanu. Obecnie powrócił on do rodzinnej diecezji filadelfijskiej.

tc/ agi

Za: Radio Watykańskie