Rok św. Maksymiliana: Marsz Świętości Życia

25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, jak co roku, Kościół w Polsce będzie obchodził Dzień Świętości Życia. Tegorocznemu marszowi patronują także franciszkanie.
Inicjatywa Dnia Świętości Życia jest odpowiedzią na taką propozycję Jana Pawła II (na zdjęciu / fot. marszprolife.net.pl) zawartą w encyklice "Evangelium Vitae". Stosowną uchwałę o ustanowieniu 25 marca Dniem Świętości Życia podjął w roku 1998 Episkopat Polski.

 
Tradycją wpisującą się w warszawskie obchody tego dnia jest Marsz Świętości Życia pod hasłem "Światło dla Życia". Organizują go środowiska obrońców życia, organizacje społeczne i parafialne z obu warszawskich diecezji. Patronat honorowy nad marszem, który 25 marca przejdzie ulicami miasta objęli: metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz oraz metropolita warszawsko-praski abp Henryk Hoser.

Marszowi Świętości Życia patronują także franciszkanie: "Obecnie, z inicjatywy naszego zakonu trwa Rok Kolbiański. Jest on nie tylko okazją do tego, aby przypominać, że św. Maksymilian był obrońcą życia i godności człowieka. Jako duchowi spadkobiercy o. Kolbego chcemy także w czynny sposób uczestniczyć w obronie tego życia" – podkreśla rzecznik prasowy Roku Kolbiańskiego o. Marek Wódka OFMConv.

Radości z decyzji franciszkanów nie kryje organizator marszu Arkadiusz Urban. Reprezentant Zakonu Rycerzy Jana Pawła II przyznał, że "św. Maksymilian Maria Kolbe jest żywym dowodem na to, jak wielkie znaczenie ma życie człowieka i obrona jego godności".

Nawiązując do trwającego Roku Kolbiańskiego podkreślił, że czas ten jest doskonałą okazją, aby pokazać św. Maksymiliana w kontekście obrony życia także dzieci nienarodzonych.

"W kontekście obrony niewinnych istot, które nie są wstanie się bronić, jesteśmy szczególnie poddani tej próbie, aby tak jak o. Kolbe, być gotowym na poniesienie najwyższych wyrzeczeń, w imię obrony życia i godności drugiego człowieka" – podkreślił organizator Marszu Świętości Życia.