Rzym: Adwentowe kazanie

091208b.png Benedykt XVI wysłuchał pierwszego w obecnym okresie liturgicznym kazania adwentowego 4 grudnia, które wygłosił br. Raniero Cantalamessa – kapucyn. Kaznodzieja domu papieskiego tegoroczny cykl odniósł do obchodzonego obecnie Roku Kapłańskiego. 4 grudnia mówił o kapłanach jako sługach i przyjaciołach Jezusa Chrystusa, czyli o historycznym i doktrynalnym związku prezbiteratu z misją Zbawiciela oraz o konieczności osobistej z Nim więzi każdego wyświęconego szafarza sakramentów i głosiciela Ewangelii.

Ponadto program działalności Ojca Świętego objął w południe prywatne
audiencje dla 11 biskupów z Brazylii, którzy przybyli z wizytą ad
limina, a wieczorem koncert w Kaplicy Sykstyńskiej ofiarowany mu przez
prezydenta Niemiec Horsta Köhlera. Okazją jest 60-lecie powstania
Republiki Federalnej Niemiec oraz 20. rocznica obalenia muru
berlińskiego. Program koncertu obejmował fragmenty Oratorium
Bożonarodzeniowego Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu chóru katedralnego
z Augsburga i orkiestry kameralnej z Monachium pod dyrekcją Reinharda
Kammlera. Natomiast prywatne spotkanie prezydenta Köhlera z Papieżem
przewidziano na 5 grudnia.

Radio Watykańskie