Boliwia: 300-lecie Conceptión

091208c.png W boliwijskiej miejscowości Conceptión, przypominającej raczej wioskę aniżeli miasteczko, druga niedziela Adwentu, 6 XII, była kolejnym dniem modlitwy przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP i świętowaniem jubileuszu 300-lecia dzieła misyjnego i ewangelizacyjnego na terenie miejscowego biskupstwa. Mszy św. przewodniczył o. bp Antoni Bonifacy Reimann OFM z Wikariatu Apostolskiego Ñuflo de Chiávez (Conceptión), a homilię głosił o. bp Manuel Eguiguren Galarraga OFM, emerytowany biskup z Wikariatu Apostolskiego de El Beni (Trinidad).


Z gości polskich przybyłych na jubileusz obecni byli: o. Manfred
Gruber, o. Bonawentura Z. Smolka, o. Andrzej Walko i o. Wacław S.
Chomik, minister prowincjalny prowincji św. Jadwigi.

"W roku 1709
o. Lucas Caballero TJ (jezuita) – tłumaczy o. bp Antoni – zgromadził
wokół Conceptión kilka grup etnicznych. Ustawiony wśród nich krzyż
misyjny był znakiem rozpoczętej ewangelizacji. Misjonarze natychmiast
rozeznali wielkie uzdolnienia ludzi do rękodzielnictwa, zwłaszcza
malowania i rzeźbienia, oraz do śpiewu i muzyki, w tym do budowy
instrumentów muzycznych, jak organy i harfa. Dobrze zapowiadające się
początki misyjne szybko jednak umoczyły się we krwi męczeńskiej: broniąc
wiary, zabity został o. Lucas i 31 neofitów".

 
091208d.jpg

Z biegiem
czasu tereny  boliwijskie objęła kasata jezuitów. Rozpoczęte przez
nich dzieło misyjne, którego świadkiem jest dobrze zachowana katedra w
Conceptión, przez długie lata kontynuowali księża diecezjalni. Z biegiem
czasu w misję włączali się franciszkanie z Austrii, Hiszpanii, Niemiec,
Włoch, a pod koniec lat 70. ubiegłego stulecia także z Polski: z
prowincji Wniebowzięcia NMP, św. Franciszka i św. Jadwigi. Aktualnie na
rozległych terenach Wikariatu Apostolskiego Ñuflo de
Chiávez, z biskupstwem w Conceptión, oprócz kilku braci mniejszych,
pracuje 5 boliwijskich kapłanów diecezjalnych, 1 diakon i 2
seminarzystów, 3 księży polskich z diecezji tarnowskiej i 2 księży
niemieckich z archidiecezji bamberskiej.

We wtorek, 8
XII, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, jubileuszowi 300-lecia
misji i ewangelizacji w Wikariatcie
Apostolskim Ñuflo de Chiávez będzie przewodniczył ks.
kard. Julio Terrazas Sandoval CSsR, arcybiskup Santa Cruz de la Sierra.

Za: www.franciszkanie.com.