Salezjanie: Nowy Rektor w lądzkim seminarium

Dnia 16
września w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego
w Lądzie nad Wartą miało miejsce uroczyste przekazanie władzy
dyrektora domu formacyjnego. Nowym przełożonym został ks. dr
Ryszard Sadowski, który tym samym rozpoczął kadencję rektora
postnowicjatu salezjańskiego.

Obrzęd
przejęcia władzy odbył się podczas uroczystej Eucharystii, której
przewodniczył ks. inspektor Marek Chmielewski, prowincjał pilski,
który także wygłosił homilię w której podkreślił, że
sprawowanie tak istotnych funkcji wymaga pokory i niegasnącej wiary.
Nowy dyrektor złożył publiczne wyznanie wiary przed zgromadzonymi
w kaplicy, obejmując oficjalnie wszystkie funkcje, wynikające z
pełnionej posługi.

Nowy
dyrektor wspólnoty seminaryjnej, ks. Ryszard Sadowski jest
pracownikiem naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie, gdzie nadal zamierza kontynuować swą pracę. Życzymy
zatem wiele zapału i wytrwałości w podejmowanych działaniach oraz
wielu łask Bożych.

ks. Przemysław Cholewa SDB