Salezjanie: Przełożony Generalny na ‚Górze Błogosławieństw’

Na zakończenie “Visita d’Insieme” dla Regionu Europa Północna – strefa wschodnia, Przełożony Generalny salezjanów odwiedził Salezjański Dom Duchowości na „Szczyrkowskiej Górze Błogosławieństw”, na której wznosi się Sanktuarium Maryjne.

Ks. Pascual Chávez przybył do Szczyrku wczesnym popołudniem w środę, 7 września, w towarzystwie pana Jeana Paula Mullera, Ekonoma Generalnego, ks. Marka Chrzana, Radcy Regionu Europa Północna, i sekretarza Przełożonego Generalnego – ks. Juana José Bartolomé. Towarzyszyli mu także: Inspektor krakowski, ks. Dariusz Bartocha, jego Wikariusz – ks. Adam Paszek i koadiutor Sebastian Wiśniewski.

Bardzo uroczyste przyjęcie zgotowano Przełożonemu Generalnemu: oprócz słów powitania przedstawiciela miejscowych władz – zastępcy burmistrza miasta Szczyrk Wojciecha Kufel i wikariusza szczyrkowskiej parafii – ks. Krzysztofa Cojda, miało miejsce powitanie muzyką i tradycyjnymi pieśniami góralskimi ze strony regionalnych zespołów muzycznych, a w międzyczasie – pozdrowienie skierowane do ks. Cháveza w języku hiszpańskim, wręczenie wiązanki kwiatów i kapelusza góralskiego, co bardzo wzruszyło Przełożonego Generalnego.

W Sanktuarium znajduje się Cudowny Obraz Szczyrkowskiej Wspomożycielki. Przełożony Generalny długo trwał na modlitwie, wpatrując się nieruchomo w oblicze i oczy Matki – Pani Beskidów.

Ks. Marek Kaczmarczyk, kustosz Sanktuarium, a także dyrektor placówki salezjańskiej, oficjalnie powitał Przełożonego Generalnego, a następnie głos zabrali przedstawiciele młodzieży. Jeden z nich, Maciej, w ten sposób zwrócił się do ks. Cháveza: “Jesteśmy gotowi iść za Twoimi słowami, Księże Generale, a zwłaszcza tymi, które skierowałeś do nas w tegorocznej Wiązance. Chcemy iść za Chrystusem, aby ujrzeć Go w naszych Braciach i Siostrach”.

Po krótkim występie chóru Sanktuarium, pod kierunkiem ks. Piotra Wali i pana Grzegorza Steca, przemówił Przełożony Generalny, który podziękował za posługę duszpasterską, jaką salezjanie pełnią na “Szczyrkowskiej Górze Błogosławieństw”. „Maryja stoi u początków historii zbawienia i u początków Zgromadzenia Salezjańskiego. Pamiętajmy, że w pamiętnym śnie z 9 roku życia, Jezus zwrócił się do małego Janka ze słowami: „ Ja ci dam Mistrzynię – moją Matkę”. A zwracając się do obecnych dzieci i młodzieży, dodał: “Cieszę się, że w Inspektorii Krakowskiej jest takie miejsce jak Szczyrk, gdzie obecność maryjna jest szczególnie wyakcentowana”.

Za: www.salezjanie.pl.