Home WiadomościArchiwum Salezjanie – Watykan: Promocja Ratisbonne

Salezjanie – Watykan: Promocja Ratisbonne

Redakcja
Dekretem z 2 lutego 2011 r. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego erygowała Centrum Studiów “Świętych Piotra i Pawła” w Jerozolimie, zwany jako “Ratisbonne”, jako sekcję języka angielskiego Wydziału Teologicznego (FT) Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie (UPS).

 
Ks. Roberto Spataro, dziekana "Ratisbonne", pytamy o znaczenie tej decyzji.

Centrum Studiów, które do tej pory figurowało jako "filia", stało się Sekcją Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego. Oznacza to bardziej ścisłą relację i współpracę z główną siedzibą w Rzymie, a przede wszystkim – wyższą rangę akademicką. Dla przykładu, stali profesorowie, na bazie swojego dorobku w zakresie nauczania i publikacji, będą mogli otrzymać stopnie akademickie, jakie są przyznawane na Uniwersytetach Papieskich.

Czy to będzie mieć jakieś konsekwencje na tym terenie, w tej szczególnej sytuacji, jaka panuje w Ziemi Świętej?


Kościół, który znajduje się w Ziemi Świętej, przyjmuje licznych studentów, pochodzących z całego świata, pragnących pogłębić nauki biblijno-teologiczne w różnych zakresie. Jako sekcja nasz Ośrodek Studiów będzie mógł wyjść z bardziej liczącą się propozycją. Istotnie, oprócz salezjańskich studentów, w ostatnich latach i w coraz większej liczbie,  przyjmujemy studentów z innych Zgromadzeń, a także osoby świeckie.

Czy można uznać to wyniesienie do rangi Sekcji za wyraz docenienia dotychczas wykonanej pracy?

Myślę, że tak. Ośrodek Studiów "Ratisbonne", od swojego powstania w 2004 r., odznaczał się wielką prężnością, dając temu wyraz np. poprzez publikacje i organizowanie różnych konrerencji, a także regularną działalność dydaktyczną, która zyskała uznanie i, powiedziałbym, sympatię innych prestiżowych instytucji akademickich w Jerozolimie.

Centrum Studiów "Ratisbonne" stanowi kontynuację Instytutu Teologicznego "Św. Pawła" w Cremisan-Betlejem, czyż nie tak?


Dokładnie tak. Od 1929 r. salezjańska Inspektoria Bliskiego Wschodu korzystała z Ośrodka Studiów, znajdującego się blisko Betlejem, jako miejsca formacji młodych salezjanów ze swojej Inspektorii, a potem – tych pochodzących z wielu innych regionów Zgromadzenia. Był pierwszym ośrodkiem studiów, który został afiliowany do Wydziału Teologicznego UPS, co miało miejsce w 1966 r. W Cremisan formowały się setki młodych salezjanów. W odpowiedzi na prośbę Stolicy Apostolskiej, dotyczącą przejęcia prestiżowego budynku "Ratisbonne" w Jerozolimie, po tym jak Ośrodek studiów judeo-chrześcijańskich "A. Bea", który tam miał swoją siedzibę, przeniósł się do Rzymu, salezjańscy Przełożeni zakonni zdecydowali się przyjąć tę propozycję i w ten sposób, w 2004 r., przybyliśmy my!

Dlaczego należy studiować teologię w Jerozolimie?

Dodatkowa korzyść wypływa z kontekstu: Ziemia Święta została słusznie nazwana Piątą Ewangelię. Tutaj studium Pisma świętego spotyka się ze szczególną troską i doznaje niezastąpionego dopełnienia. Bogaty program wizyt archeologicznych w Ziemi Świętej, jaki proponujemy, jest bardzo ceniony przez studentów. Poza tym, Ziemia Święta jest skrawkiem ziemi, na którym są obecne wszystkie rodzaje chrześcijaństwa. Tak więc studiowanie teologii w Jerozolimie sprzyja nabyciu wrażliwości ekumenicznej i to w stopniu bardzo rozwiniętym. Także konfrontacja z innymi religiami monoteistycznymi, judaizmem i islamem, rodzi się spontanicznie: wystarczy przejść się ulicami Jerozolimy, aby nauczyć się poznawać ten świat, który potem, systematycznie, staje się przemiotem studiów w ramach odpowiednich wykładów.

Ks. Francesco Cereda, Radca ds. Formacji, informując o tym fakcie, tak go skomentował: "Erygowanie Sekcji ze strony Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego jest niewątpliwie wyrazem uznania dla pracy, jaką Salezjański Ośrodek Studiów Teologicznych w Jerozolimie zrealizował, przechodząc z włoskiego języka wykładowego na angielski: przygotowując i wybierając wykładowców doktorów języka angielskiego, podejmując wysiłek utworzenia biblioteki w tym samym języku, przyjmując studentów z innych Zgromadzeń, zwłaszcza misjonarzy z Afryki. Centrum to także w przyszłości chce stanowić pomoc w umacnianiu obecności Kościoła na Bliskim Wschodzie. Wszystko to pomoże również naszemu Zgromadzeniu w zadbaniu o wyższy poziom naszych studiów teologicznych".

Pierwsza Sekcja Wydziału znajduje się w Turynie-Crocetta, gdzie powstał Wydział Teologiczny, by służyć Zgromadzeniu Salezjańskiemu i Kościołowi. „To wyróżnienie Stolicy Apostolskiej zapewni dalszy rozwój Wydziałowi Teologicznemu na obszarze Bliskiego Wschodu, stanowiącym pomost pomiędzy kontynentem afrykańskim i azjatyckim, w służbie Kościołów lokalnych, zwłaszcza na płaszczyźnie Teologii duszpasterstwa młodzieżowego i katechezy; sektora tak bardzo koniecznego w świecie zsekularyzowanym i przesiąkniętym relatywizmem na polu religijnym" – stwierdził ks. Giorgio Zevini, dziekan Wydziału Teologicznego UPS. „Życzę nowej Sekcji w imieniu całego Wydziału Teologicznego dalszego rozwoju w służbie na rzecz ewangelizacji laikatu i ugruntowanej formacji przyszłych kapłanów na polu Słowa Bożego, zwłaszcza poprzez kontakt z żywymi pamiątkami chrześcijaństwa w Ziemi Świętej".

 
ANS – Watykan
 
SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda