Salezjanie: Zarząd Główny Stowarzyszenia BWS przygotowuje Zjazd Światowy

salezjanie_logo.jpg Pod przewodnictwem Prezesa Stowarzyszenia, dra Francesco Muceo, i z udziałem Światowego Delegata, ks. Josč Pastora Ramireza, odbyło się w dniu 20 lutego w Palermo spotkanie Zarządu Głównego Byłych Wychowanków/Wychowanek Ks. Bosko. Było ono przede wszystkim poświęcone organizacji IV Światowego Zjazdu, który rozpocznie się w Rzymie w dniu 29 września 2010 roku.

Posiedzenie odbyło się w prestiżowej Sali Czerwonej Parlamentu Sycylii, uważanego za najstarszy w Europie, udostępnionej przez Przewodniczącego i byłego wychowanka Franacesco Cascio. Słowa powitania w imieniu Gubernatora Regionu Raffaele Lombardo, byłego wychowanka, który nie mógł być obecny, skierował deputowany Alessandro Aricň, który serdecznie podziękował Zarządowi za to, że zechciał gościć w Palermo.

W porządku obrad znalazła się dyskusja nad wersją roboczą Statutu i zapis dotyczący organizacji Zjazdu. Tekst Statutu będzie rozesłany do uczestników Zjazdu, celem dokonania przez nich odpowiednich uwag, a następnie – przesłania ich do Zarządu Głównego, który w najbliższych miesiącach spotka się raz jeszcze, aby ostatecznie dograć wszystkie szczegóły Zjazdu, który odbywa się co sześć lat.

IV Światowy Zjazd Byłych Wychowanków/Wychowanek Ks. Bosko, który odbędzie się w “Salesianum” w dniach 29 września – 3 października 2010 r., będzie miał za zadanie zatwierdzenie Statutu Stowarzyszenia i wybór nowego Zarządu Głównego.

Za: www.salezjanie.pl.