Salezjański Saltrom uhonorowany nagrodą ‚Kryształy Soli’ 2009

091212a.png Saltrom został laureatem V edycji konkursu Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w roku 2009 w kategorii polityka społeczna.
Nagrodę przyznano za długotrwałą i efektywną działalność na rzecz młodzieży oraz ludzi wykluczonych społecznie, w szczególności za prowadzenie świetlicy dla dzieci, bogatą ofertę zajęć, kursów, programów aktywizujących dzieci i młodzież oraz za ogromny wkład w rozwój świadomości obywatelskiej i chrześcijańskiej w społeczności lokalnej.

Wręczenie
nagrody odbyło się 8 grudnia podczas XII Małopolskiego Forum
Organizacji Pozarządowych. Dokładnie 28 lat temu 8 grudnia 1981 roku
powstała idea Saltromu  – Salezjańskiego Ruchu Troski o Młodzież.
Wyróżnienie w taki dzień, tym bardziej motywuje nas do dalszej pracy
na rzecz dzieci i młodzieży.

Z
pośród ponad 400 organizacji zgłoszonych do konkursu wybrano do finału
5, a wśród nich obok Saltromu wyróżniono również Salezjańską
Organizacje Sportową (SALOS) z Oświęcimia Zasola. 

Ks. Andrzej Król


Nagroda ‚Kryształy Soli’

W celu wzmacniania
wizerunku i promowania działań 
najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych ustanowiona została
w 2005 roku Nagroda „Kryształy Soli". Nazwa jej nawiązuje do wyrażenia
„sól ziemi" oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych
naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w
jakiejś społeczności. Nagroda ma charakter honorowy, a mogące otrzymać
ją organizacje wyłaniane są w drodze konkursu. O to wyróżnienie
mogą starać się wszystkie organizacje pozarządowe z terenu
Małopolski.

Saltrom

SALTROM to organizacja powołana w 1981 roku z inicjatywy Księży Salezjanów. Od 1992 roku, zarejestrowany jako stowarzyszenie, prowadzi działalność wychowawczą. W 2005 roku uzyskał status OPP — organizacji pożytku publicznego.
Saltrom wychowuje młodych ludzi do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wspiera ich w odkrywaniu i realizowaniu własnych pasji dla dobra innych. Pomaga dzieciom i młodzieży aktywnie i twórczo spędzać czas wolny w oparciu o system wychowawczy ks. Jana Bosko. Współtworzy środowisko sprzyjające integralnemu rozwojowi naszych podopiecznych i ich rodzin.
 

Za: Saltrom.