Salwatorianie: nowy zarząd prowincji

Decyzją XXVIII Kapituły Prowincjalnej nowo wybrany prowincjał polskiej prowincji salwatorianów ks. Piotr Filas przejął obowiązki przełożonego prowincjalnego dnia 7 marca br.

Wyboru nowego prowincjała Polskiej Prowincji Salwatorianów w głosowaniu powszechnym dokonali wszyscy członkowie polskiej prowincji salwatorianów po profesji wieczystej.

Nowy prowincjał polskich salwatorianów ma 39 lat. Po święceniach kapłańskich, które przyjął w 1996 r., przez dwa lata był wikariuszem salwatoriańskiej parafii w Trzebnicy. Następnie odbył studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2002-2006 pełnił posługę w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie, najpierw przez rok jako prefekt kleryków, a następnie przez trzy lata jako wicerektor seminarium.

Księdza prowincjała Piotra Filasa w kierowaniu prowincją wspierać będzie pięcioosobowy zarząd wybrany przez XXVIII Kapitułę Prowincjalną, która odbyła się w Krakowie od 16 do 20 lutego 2009 r.

Funkcję wikariusza prowincjalnego, a więc zastępcy prowincjała, podejmie ks. Bogusław Loska, aktualnie pełniący funkcję przełożonego Regionu Australijskiego Polskiej Prowincji Salwatorianów. Pozostali członkowie rady to: ks. Dariusz Partyka (ekonom prowincjalny), ks. Roman Słupek (konsultor prowincjalny ds. wychowania), ks. Mikołaj Markiewicz (konsultor prowincjalny ds. apostolatów) i ks. Sławomir Noga (sekretarz prowincjalny).

Zgodnie z decyzją ostatniej kapituły Prowincjalnej objęcie posługi przez nowy zarząd prowincjalny nastąpiło dnia 7 marca 2009 r. Liturgicznym podkreśleniem tego momentu była Eucharystia sprawowana o godz. 11.00 w kaplicy domu zakonnego salwatorianów w Krakowie przy ul. św. Jacka 16. Eucharystii przewodniczył obejmujący urząd prowincjał ks. Piotr Filas, a homilię wygłosił ks. Roman Slupek, który będzie pełnił funkcje konsultora ds. wychowania.

Dzień 7 marca 2009 r. wyznacza również datę zakończenia posługi przez dotychczasowego prowincjała ks. Jana Folkerta i Jego Radę. Trzyletnią posługę w zarządzie prowincji pełnili od 26 lutego 2006 r. wikariusz prowincjalny ks. Józef Tarnówka, ekonom prowincjalny ks. Stanisław Golus, konsultor ds. wychowania ks. Bodan Giemza, konsultor ds. apostolatów ks. Sławomir Soczyński i sekretarz prowincjalny ks. Piotr Szyrszeń.

W tym okresie zainaugurowały swoją działalność takie dzieła o charakterze formacyjnym jak Salwatoriański Ośrodek Szkoleniowo-Terapeutyczny dla duchowieństwa i osób konsekrowanych w Więciórce (2008 r.) oraz Centrum Formacji Duchowej pw. Matki Zbawiciela w Trzebini (2006 r.). To ostatnie dzieło wyrastające z doświadczeń CFD w Krakowie stanowiło okazję do rozwinięcia działalności Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych (obecnie w CFD Kraków) i Szkoły Formatorek Zakonnych (obecnie w CFD Trzebinia).

W 2008 roku, w trwającym Roku Ojca Jordana, polscy salwatorianie utworzyli nową fundację w Meksyku podejmując posługę w parafii w Campeche oraz w tamtejszej szkole diecezjalnej Instutito Mendoza. Na ten sam czas przypada również m.in. podjęcie posługi duszpasterskiej w diecezji Teramo-Atri we Włoszech oraz w archidiecezji Edynburg w Szkocji.

Ważnym doświadczeniem dla największej prowincji zgromadzenia salwatorianów, jaką jest prowincja polska, było przyjęcie w lipcu 2008 roku w Krakowie uczestników XII Synodu Generalnego. To doświadczenie spotkania przełożonych z całego świata zaowocowało również wyborem Krakowa na miejsce zaplanowanej na 2012 rok Kapituły Generalnej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela.

W ostatnich trzech latach została podjęta decyzja o wydłużeniu formacji podstawowej i wprowadzeniu w życie rocznego postulatu. Był to również czas stworzenia systemowych rozwiązań dla zabezpieczenia działalności i utrzymania Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie.

za: www.sds.pl