Salwatorianie: „W tabernakulum zostałeś aby z nami trwać”

100620e.png W niedzielę, 20 czerwca br., odbyła się uroczystość poświęcenia nowego tabernakulum w kaplicy seminaryjnej WSD Salwatorianów w Bagnie. Aktu poświęcenia dokonał Prowincjał ks. Piotr Filas, który przewodniczył uroczystej Eucharystii i wygłosił okolicznościowe kazanie. Zachęcił w nim słuchaczy, aby świadectwem życia pokazywali, że mieszka w nich Zbawiciel.

W uroczystości wziął
udział superior Regionu Australijskiego Polskiej Prowincji Salwatorianów
ks. Karol Kulczycki. Jego obecność była znamienna, gdyż to właśnie
salwatorianie pracujący w Australii są fundatorami nowego tabernakulum.

Wydarzenie
poprzedzone było duchowym przygotowaniem w formie dnia skupienia, który
poprowadził prowincjał.

 Za: www.seminarium.sds.pl