Salwatoriańskie Centrum Formacji Duchowej: Z Mojżeszem do Ziemi Obiecanej

W dniach 2-4 września 2011 r. odbyła się sesja formacyjna organizowana w ramach Szkoły Biblijnej zatytułowana „Z Mojżeszem do Ziemi Obiecanej. Pustynna szkoła zaufania”. W spotkaniu uczestniczyło blisko 160 osób.
Spotkanie prowadziła dr Danuta Piekarz – italianistka i biblistka, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie (wcześniej: Papieska Akademia Teologiczna) oraz w wyższych seminariach duchownych Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych i Ojców Dominikanów; od 24 kwietnia 2008 r. jest konsultorką Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Prowadząca w ten sposób scharakteryzowała drogę, którą zaproponowała: "Dzieje Mojżesza, które możemy odczytać w księgach Starego Testamentu (Wj, Lb, Pwt), są nie tylko ciekawym opowiadaniem wydarzeń z przeszłości, ale też „zwierciadłem”, w którym warto odczytać własne dzieje, radości i rozterki. W postaci Mojżesza możemy odnaleźć w pewnym sensie samych siebie, powołanych przez Boga do naszej życiowej misji, żyjących z Nim w głębokiej relacji, wędrujących do ziemi obiecanej przez pustynię tej rzeczywistości, w której żyjemy, wreszcie odpowiedzialnych za mniej czy bardziej liczną grupę tych, których Bóg nam powierzył i którzy nam zaufali".

Pani Danuta Piekarz od lat współpracuje z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów. Wielokrotnie towarzyszyła uczestnikom jako tłumacz języka włoskiego, ale angażuje się również w posługę CFD jako biblistka. W bieżącym roku, w dniach 3-5 czerwca 2011 r., prowadziła w Krakowie weekendową sesję formacyjną pt. "Apokalipsa – Orędzie na nasze czasy". W salwatoriańskim ośrodku CFD w Trzebini prowadziła cztery sesje biblijne wprowadzające w lekturę poszczególnych Ewangelii.