Święto Dziękczynienia za Plony na Jasnej Górze – 4 września 2011

Jasnogórskie Dożynki, czyli Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony, trwa na Jasnej Górze w niedzielę, 4 września. Na to jasnogórskie święto rolników przyjechał do sanktuarium prezydent RP Bronisław Komorowski. W uroczystościach uczestniczy ponad 25 tys. osób.


Tradycją już jest, że w pierwszą niedzielę września rolnicy gromadzą się na Narodowe Dożynki, by podziękować Bogu za plony, prosić o błogosławieństwo na nowy siew i nowy trud. Dziękować i prosić za pośrednictwem „Matki Jedności z Bogiem” – jak mówi hasło dzisiejszej pielgrzymki. To właśnie Jasnogórskiej Pani rolnicy przynoszą radość z zakończonych zbiorów, ale i wołanie o pomoc dla ludzi dotkniętych powodzią, huraganami, których w tym roku natura wyjątkowo nie szczędziła.

Eucharystii koncelebrowanej o godz. 11.00 na Szczycie przewodniczy i homilię wygłosi biskup diecezji świdnickiej prof. Ignacy Dec. Mszę św. celebrują również: ks. Edward Białogłowski, nowy Krajowy Duszpasterz Rolników i biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej; ks. prof. Stanisław Sojka, sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników oraz diecezjalni duszpasterze rolników. Obecny jest o. Izydor Matuszewski, generał Zakonu Paulinów.

Liturgię poprzedziła część oficjalna. Głos zabrali: przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski, prezydent RP Bronisław Komorowski i minister rolnictwa Marek Sawicki.

„Obecność Pana Prezydenta wśród nas umacnia nadzieję, że w Polsce nikomu nie zabraknie chleba powszedniego, a wiemy, że dziś w naszej Ojczyźnie, w skrajnym ubóstwie żyje ponad 2 mln osób, a ubóstwo najczęściej dotyka rodziny mieszkające na wsi i w małych miasteczkach. To ubóstwo nas wszystkich boli i od nas wszystkich wymaga, aby dzielić się z biedniejszymi od nas i pomagać tym, którzy żyją najbliżej nas” – mówił o. Roman Majewski, przeor sanktuarium.

„Nadszedł czas, w którym jak Ojczyzna nasza długa i szeroka rozpoczyna się wielkie, tradycyjne, szczere dziękczynienie składane Panu Bogu przez rolników polskich za tegoroczne plony – mówił w powitaniu o. Roman Majewski – Dziś w sanktuarium naszego narodu na Jasnej Górze, u stóp Matki Bożej Królowej Polski wznosimy nasze uwielbienie i dziękczynienie do Boga, Stwórcy nieba i ziemi. Czynimy to w Domu Najświętszej Gospodyni, której jasnogórski wizerunek, przypomina nam codziennie kolor prawdziwego chleba i kolor czystego miodu z polskich pasiek. Dlatego właśnie tu, w Duchowej Stolicy narodu, gdzie wszystko nam mówi o Bogu, o Bożej łaskawości i do Boga nas prowadzi, idąc śladami ojców i praojców naszych. Przychodzimy dziś i my, aby z wdzięcznością podziękować Bogu w niebie za to, co dla nas czyni, mimo całej naszej ludzkiej słabości, a zdarza się, że i niewierności, zwłaszcza w czasach trudnych doświadczeń, kiedy trudno jest dziękować, trudno trwać w dziękczynieniu”.

„Witam wszystkich rolników, was bracia i siostry mieszkańcy wsi i wiosek, którzy trwacie w wiernym przywiązaniu do Polski i Kościoła, do nauki Kościoła i miłości do Matki Bożej z Jasnej Góry. Trwacie w przywiązaniu do bogactwa tradycji ziemi, na której przyszło nam żyć. Za wasz trud, pot i często za wasze łzy i nadzieję, że na polskim stole nie zabraknie chleba powszedniego, bądźcie polscy chłopi pozdrowieni!” – mówił o. przeor.

„Nieomal zawsze rolnik polski musi się zmagać ze skutkami albo suszy, albo nadmiaru opadu. Miniony rok, był rokiem zdecydowanie trudnym, bardzo trudnym, ale właśnie na tle tego trudnego roku, złej sytuacji pogodowej, lepiej widać wysiłek i efekty tego wysiłku, ludzkiego, rolniczego wysiłku jeśli chodzi o skutki, którymi możemy chwalić się, a jednocześnie troskać właśnie w okresie dożynek, bo widać i to, że mimo wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych, żniwa mogą przynieść plony na poziomie średniej z okresu wieloletniego” – powiedział Bronisław Komorowski.

„Widać także, na tle tego trudnego roku, trwający wzrost poziomu życia wielu mieszkańców polskiej wsi. Trzeba więc z wdzięcznością podkreślić, że polskie rolnictwo, polscy rolnicy mają swój liczący się udział w stosunkowo łagodnym przejściu przez nasz kraj przez europejski kryzys gospodarczy – podkreślił prezydent RP – Pamiętamy, że do niedawna byliśmy jedyną zieloną wyspą na mapie Europy, wyspą rozwoju gospodarczego otoczoną przez zagrożenie kryzysowe. Była to zielona wyspa, tak zielona, jak zielona jest polska wieś i polskie rolnictwo”.

„’Z Maryją, Matką Jedności dziękujemy Bogu za urodzaje, a rolnikom wyrażam uznanie za trud i wytrwałość’ – to słowa skierowane do nas przez naszego nowego duszpasterza bp Edwarda Białogłowskiego. Do tych słów, my wszyscy rolnicy przyłączmy się w naszym wielkim dziękczynieniu. Dziękczynieniu za plony, ale jednocześnie tu przed Matką Bożą z wielką prośbą o łaski na nowy zasiew, wszak za 4 dni mamy święto Matki Bożej Siewnej i każde dożynki, i każde podsumowanie, to jednocześnie początek nowego roku rolniczego – podkreślał Marek Sawicki, minister rolnictwa – W życiu każdego człowieka, także nas rolników potrzebna jest bojaźń, rozwaga i odwaga. Tylko wtedy, przy tych cnotach, przy tych przymiotach, każdy z nas może wydobyć talenty, jakie dał nam Pan i te talenty pomnażać. Niestety za często w naszym życiu publicznym obecny jest strach. I chcę wyraźnie podkreślić, że strach nie jest dobrym doradcą, wszak u progu swojego pontyfikatu nasz wielki rodak błogosławiony Jan Paweł II wzywał ‘Nie lękajcie się’”.

W homilii bp Ignacy Dec omówił trzy sektory rolniczego powołania: warsztat pracy czyli ziemię, ludzi pracujących w tym warsztacie – rolników oraz podstawowy owoc pracy – chleb powszedni.

„Ziemia dostarcza pokarmu, ale domaga się wkładu człowieka w postaci pracy, stąd też ziemia jest pierwszym warsztatem pracy dla ludzi produkujących żywność – dla rolników. Jako nasza karmicielka, ziemia jest naszym podstawowym, naturalnym, najważniejszym narodowym bogactwem, skarbem” – mówił kaznodzieja.

„Nie może upaść rolnictwo, wszak musimy jeść, aby żyć. Nie można się pozbyć najważniejszego skarbu, jakim jest ziemia” – zaznaczył biskup, a słowa te wierni przyjęli gromkimi brawami. „Ziemię trzeba otaczać szczególną miłością, trzeba jej bronić przed agresorami zewnętrznymi, wewnętrznymi” – dodał bp Dec.

Kaznodzieja przypomniał również słowa bpa Stanisława Napierały, który w ubiegłą niedzielę w czasie dożynek diecezjalnych apelował, aby nie sprzedawać polskiej ziemi obcokrajowcom. „Chcemy ten apel powtórzyć tutaj na forum ogólnopolskim, na Jasnej Górze w obecności pana prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, w obecności naszych drogich rolników” – mówił bp Ignacy Dec.

„Bracia rolnicy, dziękujemy wam za wierność naszej polskiej ziemi, i prosimy mimo trudnych warunków nie opuszczajcie swojego posterunku pracy, swojej służby narodowi. Przekonujcie dzieci i wnuki, żeby wbrew wszystkiemu pozostawali na ojczyźnianej ziemi. Bracia i siostry, nie uciekajcie ze wsi, bo może nam braknąć chleba na codzienny stół, na wigilijny opłatek, na stół Eucharystyczny” – przekonywał biskup.

Starostami dzisiejszych dożynek są: Stanisława i Michał Hościło pochodzący z gminy Suchowola w archidiecezji białostockiej.

Przybywający rolnicy przynoszą ze sobą własnoręcznie wykonane wieńce ze zbóż, kwiatów i owoców. Główny celebrans poświęci wieńce dożynkowe, odmówi modlitwę błogosławieństwa i dokona pokropienia wodą święconą wiernych i wieńce na wałach jasnogórskich.

Oprawę muzyczną dzisiejszej uroczystości przygotował Jasnogórski Zespół Wokalny Camerata pod dyrekcją Jarosława Jasiury oraz Jasnogórska Orkiestra Dęta pod dyrekcją Marka Piątka. Liturgię animował o. Kamil Szustak.

Mszę św. transmituje Telewizja Polska w pr. 1 oraz Telewizja Polonia.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ mś, mn

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.