XXXIX Pielgrzymka Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej

W piątek 2 IX 2011 r. Mszą św. o godz. 19.00 w Bazylice rozpoczęła się XXXIX Pielgrzymka Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie archidiecezji krakowskiej. Mszy św. przewodniczył bp. nominat O. Damian Muskus. Pielgrzymów w kalwaryjskim domu Matki Bożej przywitał O. Gracjan Kubica – kustosz sanktuarium, życząc, by czuli się tutaj jak rodzina, czyli u siebie.

Słowa powitania skierował do koncelebransów: ks. prał. Franciszka Chowańca, ks. Mariusza Suska – archidiecezjalnego moderatora, księży moderatorów: ks. Jerzego Serwina, ks. Krzysztofa Wapa, ks. Michała Leśniaka i ks. Stanisława Dolasińskiego. W sposób szczególny O. Kustosz przywitał Animatorów i Kandydatów na Animatorów.
 
Po Ewangelii bp. nominat O. Damian wygłosił homilię, w której podkreślił wagę słuchania Pana Jezusa w Kościele, jako wspólnocie, której On jest Głową. Wskazał na wzór Maryi i bł. Jana Pawła II. Przypomniał również, że warunkiem zachowania wspólnoty z Jezusem jest zachowanie wspólnoty z Kościołem.
 
Jako przykład przywołał postać św. Franciszka z Asyżu, który stał się, jak mówiono, drugim Chrystusem oraz Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, który pragnął odnowić Kościół w XX w. Po Modlitwie powszechnej odbyła się ceremonia przedstawienia każdego z Kandydatów biskupowi.