Home WiadomościArchiwum Sercanie – Neustadt: Spotkanie przełożonych wyższych i delegatów z Europy

Sercanie – Neustadt: Spotkanie przełożonych wyższych i delegatów z Europy

Redakcja
W dniach od 11 do 15 kwietnia, w Neustadt w Niemczech trwało spotkanie przełożonych wyższych Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego pochodzących z Europy, rozszerzone o uczestnictwo przedstawicieli z różnych jednostek administracyjnych. Spotkanie zgromadziło grupę 37 osób, które miały za zadanie zastanowić się nad wspólnym dziedzictwem duchowym Zgromadzenia.

 
Pierwsza część spotkania została poświęcona dyskusji nad materiałami nadesłanymi przez różne jednostki, jako odpowiedź na przygotowaną wcześniej ankietę. Następnie uczestnicy wysłuchali referatu ks. Gabriela Pisarka SCJ na temat: „Ojcze Dehonie, kim jesteś? Kim jesteś dla nas?".

Praca w grupach doprowadziła do wyłonienia słów-kluczy, które w swojej treści zawierają całość spuścizny duchowej Zgromadzenia. Należą do nich: pobożność, oblacja, adoracja, Najświętsze Serce, misja, wynagrodzenie, Eucharystia, świadectwo, wspólnota, pojednanie. Ponieważ obecność Zgromadzenia w różnych częściach Europy spotyka się z różnymi wyzwaniami, zdecydowano się na wybranie kilku najważniejszych określeń, które wyrażałyby wspólne dla wszystkich dziedzictwo duchowe. Ostatecznie do najważniejszych terminów naszej duchowości zostały zaliczone: Najświętsze Serce, oblacja, Eucharystia/adoracja, wynagrodzenie/pojednanie oraz misja, która została dodana przez jedną z grup, jako konsekwencja powołania i aktywnego uczestnictwa w charyzmacie. Obok określenia istoty tych terminów, w którym zwrócono uwagę na aspekt biblijny i łączność z tradycją Zgromadzenia, silnie podkreślono także sposoby aktualizacji tych elementów charyzmatu i dostosowania ich dla wymagań czasów współczesnych.

W ostatecznym podsumowaniu prac zwrócono uwagę na elementy wspólne duchowości w różnych jednostkach administracyjnych Zgromadzenia. Wskazano także na elementy, które powinny być umacniane i rozwijane również na szczeblu ogólnozgromadzeniowym. Wśród propozycji, które zostały zaadresowane do zarządu generalnego znalazły się konieczność nieustannej troski o dziedzictwo duchowe Zgromadzenia (choćby przez organizację spotkania poświęconego pogłębionemu studium tej tematyki), a także przygotowanie kalendarza własnego Zgromadzenia. Kalendarz ten, będąc silnym wyrazem jedności, zawierałby nie tylko odniesienie do patronów Zgromadzenia, ale także do wydarzeń i dni szczególnych dla nas. Na podkreślenie zasługuje fakt aktywnego uczestnictwa w spotkaniu kilku osób, reprezentujących sercańską rodzinę świeckich.

Za: www.sercanie.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda