Skuteczni w Małopolsce

091216d.png Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzone przez Braci Kapucynów Prowincji Krakowskiej zostało półfinalistą konkursu o nagrodę „Kryształy soli”, przyznawaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Kapucyńska organizacja została półfinalistą konkursu w kategorii „polityka społeczna”.

8 grudnia 2009 r. podczas uroczystej gali w
Akademii Muzycznej Krakowie Dzieło Pomocy otrzymało dyplom za
„całokształt realizowanych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności,
niezwykle trafne i skuteczne dostosowanie działań do warunków regionu
oraz potrzeb mieszkańców Małopolski”. 
  
Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio
pomaga osobom ubogim i bezdomnym, a także wspiera edukację i rozwój
dzieci i młodzieży, zwłaszcza pochodzących z niezamożnych rodzin.
Aktualnie buduje w Krakowie nowoczesne Centrum Pomocy dla
potrzebujących.