Trzebnica: Cenne sanktuarium

091216c.png W środę 9 grudnia w klasztorze sióstr boromeuszek w Trzebnicy, odbyła się uroczystość związana z prezentacją wchodzącej do obiegu monety dwuzłotowej, zawierającej na rewersie widok trzebnickiego Sanktuarium św. Jadwigi. Jest to trzecia moneta wydana przez Narodowy Bank Polski w serii „Miasta w Polsce”, po monecie upamiętniającej Jasną Górę i Jędrzejów. W prezentacji monety wziął udział Prezes NBP Sławomir Skrzypek.

Uroczystość rozpoczęła się od wmurowania u wejścia do klasztoru sióstr
„kapsuły czasu”, upamiętniającej to wydarzenie i zawierającej, oprócz
prezentowanej monety, także dokumenty podpisane przez Prezesa NBP i
Burmistrza Miasta. Następnie w pomieszczeniach klasztornych miała
miejsce uroczysta sesja, podczas której zaprezentowano nową monetę oraz
nastąpiło jej wręczenie przez Prezesa NBP 23. wyróżnionym osobom, w tym
ks. Kard. Henrykowi Gulbinowiczowi, Honorowemu Obywatelowi Trzebnicy,
oraz salwatorianom – ks. prof. Antoniemu Kiełbasie, ks. Jerzemu
Olszówce i ks. Janowi Blokeszowi. Uroczystość zakończył panel
dyskusyjny z udziałem prezesa Sławomira Skrzypka.