Home WiadomościArchiwum Spotkanie Konferencji Europy Środkowo-Wschodniej Kapucynów

Spotkanie Konferencji Europy Środkowo-Wschodniej Kapucynów

Redakcja
Ministrowie Prowincjalni Europy Środkowej i Wschodniej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów spotkali się po raz drugi w tym roku w dniach od 8 do 11 września 2010 roku w Ośrodku Rekolekcyjnym Braci Mniejszych Kapucynów w Skomielnej Czarnej na zwyczajnym spotkaniu konferencji CECOC – Konferencja Europy Środkowo-Wschodniej Kapucynów.

 
Podczas spotkania Ministrowie Prowincjalni, Wiceprowincjałowie, Kustosze oraz bracia reprezentujący Delegatury na początku zrelacjonowali bieżące wydarzenia, dzieląc się wydarzeniami jak również przedstawiając kwestie formacyjne w poszczególnych miejscach.

Ważnym momentem były chwile dzielenia, osobistych świadectw braci jak również czas wspólnych modlitw: codziennej liturgii godzin, medytacji oraz Eucharystii. Jak zawsze podczas takich spotkań nie zabrakło momentów wspólnego bycia razem i rozmów podczas rekreacji, które były również ważnym momentem dzielenia i wymiany doświadczeń. Rzeczywistość Zakonu Kapucynów w krajach postkomunistycznych jest podobna, jednakże każda z prowincji wygląda inaczej. Stąd spotkania na poziomie ministrów prowincjalnych są momentem, kiedy może dokonać się refleksja, zaczerpnięcie z doświadczeń innych prowincji.

Spotkanie było również czasem podjęcia i omówienia spraw bieżących dotyczących Konferencji i spraw na poziomie ponadprowincjalnym.

Podczas spotkania omawiano następujące kwestie i zagadnienia:

  • podsumowano ostatnie spotkanie CECOC na Słowenii z marca br.;
  • zapoznano się z ostatnimi wydarzeniami, które miały miejsce w konferencji Braci Mniejszych Kapucynów Europy Środkowo-Wschodniej;
  • poruszano kwestie przygotowania Kapituły Namiotów dotyczącej nowej Ewangelizacji, która to kapituła odbędzie się w Krakowie we wrześniu 2011 r.;
  • omawiano kwestie w związku z kapitułą generalną 2012;
  • poruszono zagadnienie relacji pomiędzy konferencją z zarządem generalnym zakonu;
  • br. Piotr Komorniczak OFMCap – przedstawił informacje dotyczące solidarności ekonomicznej na poziomie całego zakonu;
  • br. Pernd Beermann zapoznał zebranych z działalnością sekretariatu Giustitia Pace ed Ecologia (Sprawiedliwość, Pokój i Ekologia) oraz nakreślił plan kongresu GPE które odbędzie się w Krakowie Łagiewnikach w listopadzie 2010 r.;
  • bracia wysłuchali informacji przedstawionych przez definitora generalnego br. Jure Šarčević;
  • poruszono kwestię zaangażowania braci w nowe ruchy w Kościele.
 
Ministrowie Prowincjalni i zebrani, podjęli na koniec decyzję organizacji kapucyńskiej międzynarodowej Kapituły namiotów dla konferencji CECOC pod koniec czerwca 2011 roku, pod roboczym tytułem – „Wzmocnijcie waszą wiarę". Kapituła miałaby na celu podjęcie wyzwania do wspólnotowego trudu wejścia w dynamikę nawrócenia, odnowę wiary, zmierzenie się z kwestią sekularyzacji oraz podjęcia inicjatywy ewangelizacyjnych, aby świadczyć o miłości Boga.  
 

CECOC jest jednym z organizmów (cetusów) terytorialno-organizacyjnych Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, na jego czele obecnie stoi br. Štefan Kožuh – Minister Prowincjalny Słowenii. Zakon Kapucynów liczący w całym świecie ok. 10 500 braci podzielony jest na cetusy (okręgi terytorialne), które mają pomóc animacji braci w zakonie oraz budować relacje i kontakty pomiędzy prowincjami. Do cetusu słowiańskiego należą: 2 prowincje polskie (Kraków i Warszawa), Prowincja Słowenii, Prowincja Czech, Prowincja Słowacji, Prowincja Chorwacji, Wiceprowincja Ukrainy, Wiceprowincja Białorusi, Kustodia Szwecji, Kustodia Bułgarii, Kustodia Rumunii oraz Delegatura Węgier. (Prowincja, Wiceprowincja, Kustodia czy Delegatura – są to podmioty prawno-organizacyjne w zależności od ilości braci i domów znajdujących się na danym terytorium.) Zobacz stronę CECOC – www.cecoc.info

 

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska 

 

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda