Spotkanie KPF w Gdańsku

091105b.jpg W ramach IV edycji franciszkańskiej inicjatywy „Asyż w Gdańsku” odbyło się 27 października br. w Gdańsku spotkanie Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich (KPF).
Podczas konferencji poruszano tematy dotyczące wszystkich prowincji franciszkańskich w Polsce związane z animacją grup franciszkańskich, takich jak Franciszkański Zakon Świeckich, Młodzież Franciszkańska podejmując zagadnienia koordynacji prac asystentów FZŚ oraz prac nad statutem MF w Polsce.

Poruszano kwestie wspólnych inicjatyw wydawniczych
oraz liturgicznych (publikacje wydawnicze, stan prac nad brewiarzem dla
rodzin franciszkańskich, przygotowywanie tekstów liturgicznych o
polskich świętych i błogosławionych franciszkańskich). Dokonano też
wstępnego podsumowania obchodów Jubileuszu 800-lecia ustnego
zatwierdzenia Reguły św. Franciszka.

Gośćmi Konferencji
Prowincjałów Franciszkańskich byli członkowie komitetu organizacyjnego
– współtwórcy międzyreligijnego spotkania „Asyżu w Gdańsku” –
przedstawiciele Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M.
Kolbego w Gdańsku, Gminy Muzułmańskiej w Gdańsku oraz Niezależnej Gminy
Wyznania Mojżeszowego. Dzielono się doświadczeniem współpracy oraz
refleksją i znaczeniem wzajemnego poznawania się. Ministrowie
Prowincjalni mieli też okazję zapoznać się z historią Kościoła
Franciszkanów św. Trójcy w Gdańsku, jak również z nowootwartym,
odrestaurowanym lektorium, znajdującym się za prezbiterium Kościoła.

 
091105c.jpg

Prowincjałowie, po zakończeniu konferencji włączyli się w modlitwę o
pokój. W Polsce istnieje 10 prowincji Franciszkańskich: 5 prowincji
Braci Mniejszych, 3 prowincje Braci Mniejszych Konwentualnych oraz dwie
prowincje Braci Mniejszych Kapucynów. KPF zostało powołane w celu
koordynowania działań pomiędzy tymi prowincjami. Spotkania KPF mają
miejsce co najmniej 2 razy w roku (na wiosnę i na jesień), każdorazowo
w innym klasztorze franciszkańskim w Polsce, dzięki czemu istnieje
możliwość poznawania braci żyjących w różnych klasztorach i
podejmujących różne zadania.

Spotkania KPF, oprócz poruszania kwestii
formalnych i koordynacji działań na poziomie prowincji, są również
okazją do pogłębiania relacji pomiędzy Ministrami Prowincjalnymi,
wspólnej modlitwy, wspólnie sprawowanych Eucharystii i braterskiego
spotkania. W ostatnim czasie z racji przeżywania roku Jubileuszu
800-lecia ustnego zatwierdzenia Reguły św. Franciszka z Asyżu spotkania
odbywały się częściej. KPF wybiera spośród siebie przewodniczącego,
który koordynuje prace konferencji. Obecnie funkcję przewodniczącego
pełni Minister Prowincjalny Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci
Mniejszych Kapucynów – br. Jacek Waligóra OFMCap, funkcję sekretarza
KPF pełni br. Paweł Teperski OFMCap.

 
br. Paweł Teperski OFMCap – sekretarz KPF