Ziemia Święta: pomoc bożogrobców

091104d.jpg50 mln dolarów w ciągu 10 lat – tyle zamierza przeznaczyć Rycerski Zakon Grobu Bożego na wsparcie chrześcijan w Ziemi Świętej. Oznajmił to wielki mistrz bożogrobców, kard. John Foley, podczas konferencji wygłoszonej w Waszyngtonie na zaproszenie Ekumenicznej Fundacji na rzecz Chrześcijan Ziemi Świętej (Holy Land Christian Ecumenical Foundation). Zakon, będący obecnie dobroczynnym stowarzyszeniem osób duchownych i świeckich, jest najważniejszym sponsorem patriarchatu łacińskiego Jerozolimy.

Dzięki temu możliwa jest tam działalność wielu szkół i ośrodków zdrowia
otwartych na ludzi różnych wyznań. Zdaniem kard. Foleya umacnia to
podstawy pokoju w regionie, a jednocześnie pozwala wytrwać w
świadectwie miejscowym wyznawcom Chrystusa.

Amerykański
purpurat przypomniał też liczne trudności, których doświadczają
chrześcijanie w Ziemi Świętej, jak brak zatrudnienia, problemy z
dostępem do edukacji i ochrony zdrowia, czy wreszcie izolacja tych,
którzy mieszkają za osławionym murem wzniesionym przez władze Izraela.
Tę ostatnią sprawę wielki mistrz bożogrobców nazwał „tragiczną i
poniżającą”. „Doceniam i szanuję troskę rządu izraelskiego o
bezpieczeństwo – stwierdził kard. Foley. – Jednak wiele z podjętych
obostrzeń w poważny sposób narusza prawa człowieka”.

tc/ zenit