Spotkanie prowincjałów salezjańskich Europy Zachodniej

W dniach 10-12 marca odbyło się w Lizbonie zebranie prowincjałów salezjańskich Regionu Europa Zachodnia (REO – Región de Europa Oeste), jednego z ośmiu regionów, na które jest podzielone Zgromadzenie Salezjanów. Należą do niego salezjanie pracujący we Francji, Andorze, Hiszpanii, Portugalii i Maroku.

W spotkaniu w Lizbonie wziął udział Andriano Bregolín, wikariusz przełożonego generalnego Zgromadzenia, José Miguel Núñez, radny generalny z REO, i Francesco Cereda, radny generalny ds. formacji. Ponadto przybyło ośmiu prowincjałów z regionu, z tego 6 z Hiszpanii, którym towarzyszył jeden przedstawiciel z każdego zarządu prowincjalnego.

Podczas spotkania mówiono o nowym modelu organizacyjnym w Regionie mając na uwadze wprowadzenie w życie Projektu Europa. Projekt ten został przedstawiony przez ostatnią Kapitułę Generalną Zgromadzenia i przewiduje restrukturyzację obecności salezjańskiej w Europie począwszy od rewitalizacji charyzmatu oraz dania impulsu życiu i dziełom apostolskim salezjanów.

Francesco Cereda, radny generalny ds. formacji, poświęcił jeden dzień na refleksję nad organizacją etapów formacyjnych oraz nad salezjańskimi domami formacyjnymi w świetle Kapituły Generalnej 26.

Z kolei Wikariusz Generalny przedstawił różne tematy związane z życiem wspólnotowym salezjanów oraz, jako odpowiedzialny za animację Rodziny Salezjańskim na szczeblu światowym, mówił o animacji różnych grup, które tworzą Rodzinę Salezjańską REO.

REO w cyfrach

Region Europy Zachodniej (REO) salezjanów oboje 8 inspektoratów (prowincji zakonnych) w 7 krajach. Pracuje w nich 1.637 salezjanów, posiada on 196 domów i 5 biskupów. Jeśli chodzi o główne dzieła apostolskie ukierunkowane głównie na edukację i ewangelizację młodzieży, to REO posiada 120 oratoriów i ośrodków młodzieżowych, do których uczęszcza ok. 27.145 dzieci i młodzieży i jest zaangażowanych 2.700 animatorów. Salezjanie kierują 121 szkołami, od podstawowych do średnich i wyższych, w których uczy się 95.000 uczniów i pracuje 6.900 nauczycieli. Jeśli chodzi o formację zawodową, to w regionie istnieje 59 ośrodków, w których jest 21.500 uczniów i 1.600 nauczycieli.

Zgromadzenie animuje w tym regionie 144 parafie i kościoły publiczne, które obejmują ponad 600.000 wiernych. Pracuje w nich ok. 4.400 katechetów i świeckich.

W ostatnich latach rozwijano szczególnie dzieła poświęcone opiece nad młodzieżą, która znajduje się w niebezpiczeństwie znalezienia się na marginesie społecznym. W regionie znajduje się 35 dzieł dla tego typu młodzieży, w których uczy się ok.1000 osób, 10 ośrodków asystencyjnych dla imigrantów oraz 36 ośrodków promocji społecznej przeznaczonych dla ok. 9.000 osób., W tego typu dziełach pracuje, oprócz salezjanów, 1434 wychowawców.

Korespondencja z Madrytu dla portalu zyciezakonne.pl – ks. Marek Raczkiewsicz CSsR