Spotkanie specjalistów z dominikańskich ośrodków ds. sekt

091216b.png O zjawisku internetowej przemocy wobec młodzieży dyskutowali pracownicy i wolontariusze Dominikańskich Ośrodków Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach podczas szkolenia jakie odbyło się w Falentach k. Warszawy.
Już po raz piąty osoby zaangażowane w pracę dominikańskich ośrodków ds. sekt spotkały się na dorocznym szkoleniu. Oprócz dominikanów w spotkaniu udział wzięli specjaliści, przede wszystkim pedagodzy i psycholodzy, od lat tworzący kompetentną kadrę dominikańskich ośrodków ds. sekt w Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie.

Tematem głównym szkolenia, obok wzajemnej wymiany doświadczeń oraz
podsumowań statystycznych roku 2009, było zagadnienie internetowej
przemocy wobec młodzieży. Tłem do rozmowy była niedawna premiera filmu
w reżyserii H. Dederki „Witajcie w mroku” poświęconego m.in. zjawisku
subkultury ghotic.

Dominikańskie
Ośrodki Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach odnotowują
niepokojące zdarzenia prób samobójczych wśród młodzieży reprezentującej
subkulturę Emo, a także
spośród osób zaangażowanych w działalnością grup o charakterze
wampirystycznym, których polem aktywności oprócz spotkań rzeczywistych
jest przede wszystkim Internet.