Stolica Apostolska: Dane dotyczące powołań zakonnych w świecie

W 1970 roku w zakonach żeńskich na prawach papieskich, było na świecie 1 milion 55 tys. zakonnic, a w 2009 roku już tylko 739068. Czyli w ciągu 40 lat liczba sióstr zmniejszyła się o prawie 300 tys.
Braci zakonnych w 1970 roku było 90 tys., a w 2009 już tylko 54 tys., czyli 36 tys. mniej. Zakonników kapłanów w 1970 roku było 171920, a w 2009 roku około 127100 zatem prawie 45 tysięcy mniej. Spadek liczby powołań zakonnych nadal trwa, najbardziej widać to zjawisko w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i Kanadzie.


W Europie najwięcej sióstr zakonnych po ślubach wieczystych
nadal jest we
Włoszech: 69771,
chociaż na przestrzeni ostatnich 7 lat ich liczba zmniejszyła się o ponad 15
tysięcy. W Hiszpanii liczba członkiń zgromadzeń żeńskich
wynosi 39400, zmalała o 6 tys. We Francji, która nadal jest na trzecim
miejscu pod względem ilości profesek wieczystych wynosi 24695 i zmalała o ponad
9 tysięcy. Na czwartym miejscu jest Polska, która wyprzedziła w
ostatnich 7 latach Niemcy i ma 18827 sióstr, mniej tylko o około 1000.

Kierownik wydziału watykańskiej Kongregacji ds. Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego podkreślił też, że
osoby konsekrowane w Europie i Ameryce Północnej, mają średnio 60 lat, ale są i
miejsca gdzie średnia wieku to 70, a nawet 80 lat.

Z socjologicznego punktu widzenia jest to zjawisko bardzo
negatywne, gdyż właśnie z problemem starzenia się łączy się wyzwanie porzucania
dzieł, a nawet zamykania instytutów zakonnych. W 2009 roku Stolica Apostolska
zadecydowała o likwidacji 4 zgromadzeń, a 6 innych zostało włączonych do innych
wspólnot zakonnych.

Mimo spadku powołań, są także tendencje wzrostu w niektórych
zgromadzeniach żeńskich. W ostatnich 7 latach są one zauważalne w takich krajach
jak : Rumunia z 838
do 864; Ukraina z 556 do 798; Bośnia Hercegowina z 483 do 510; Albania z
261 do 320. Natomiast na przestrzeni ostatnich 5 lat w Serbii ilość
profesek wieczystych wzrosła z 278 do 423.

We Francji na
przestrzeni ostatnich 7 lat ilość kandydatek do życia w zakonie podniosła się
prawie dwukrotnie: z 596 do 1141. W Belgii ponad trzykrotnie: z 99 do
430. M.in. w tych krajach powstały nowe zgromadzenia. W ubiegłym roku Stolica
Apostolska zatwierdziła 12 nowych zgromadzeń na prawach papieskich.

O.
Waldemar Barszcz, kierownik wydziału watykańskiej Kongregacji ds. Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego