Home WiadomościArchiwum List generała Salezjanów: Przygotowanie do Dwustulecia urodzin Księdza Bosko

List generała Salezjanów: Przygotowanie do Dwustulecia urodzin Księdza Bosko

Redakcja
Drodzy Współbracia,
zbliżamy się do Dwusetnej rocznicy urodzin Księdza Bosko, którą przeżywać będziemy dnia 16 sierpnia 2015 r. Będzie to wielkie wydarzenie dla nas, dla całej Rodziny Salezjańskiej i całego Ruchu salezjańskiego, które jednak wymaga intensywnej i głębokiej drogi przygotowania, aby było owocne dla nas wszystkich, dla Kościoła, młodzieży i społeczeństwa.

 

Kapituła Generalna XXVI, obierając za temat motto Księdza
Bosko „Da mihi animas, cetera tolle" i biorąc za podstawę prace pięciu
grup tematycznych „Powrócić do Księdza Bosko", zwróciła naszą uwagę również na
dwusetną rocznicę jego urodzin. W liście zapowiadającym KG26 napisałem:
«Czyniąc naszym motto „Da mihi animas, cetera tolle", chcemy przyjąć
duchowy i apostolski program Księdza Bosko oraz podstawę jego wytrwałego
działania na „chwałę Bożą i dla zbawienia dusz". W ten sposób będziemy mogli
odnaleźć źródło naszego charyzmatu, cel naszego posłannictwa i przyszłość
naszego Zgromadzenia» (DRG 394, s. 6).

Wdrożenie KG26, która wymaga od nas wzmocnienia naszej
charyzmatycznej tożsamości i ożywienia w sercu każdego z nas pasji
apostolskiej, jest naszym pierwszym i konkretnym przygotowaniem do obchodów
rocznicy dwustulecia. Z drugiej strony, jest rzeczą ważną ustalić wspólną drogę
dla całego Ruchu salezjańskiego, którego jesteśmy pierwszymi odpowiedzialnymi,
animatorami.

 1. Trzylecie przygotowań do
Dwustulecia

 Przygotowanie, które wam proponuję, jest drogą podzieloną
na trzy etapy, które rozpoczynają się kolejno: dnia 16 sierpnia 2011 r., dnia
16 sierpnia 2012 r. i dnia 16 sierpnia 2013 r., i każdy z nich kończy się 15
sierpnia następnego roku. Każdy etap zmierza do rozwinięcia jakiegoś aspektu
charyzmatu Księdza Bosko. Temat każdego z trzech etapów przygotowania będzie
zbiegał się z tematem Wiązanki poszczególnego roku.

Pierwszy rok przygotowania:

Znajomość historii Księdza Bosko

16 sierpnia 2011 – 15 sierpnia 2012

 Pierwszy etap ukierunkowany jest na poznanie historii
Księdza Bosko i jej kontekstu, jego postaci, jego doświadczenia życiowego, jego wyborów. W ostatnich
latach ukazały się nowe publikacje na te tematy, które jednak domagają się
systematycznej asymilacji uzyskanych rezultatów. W ciągu tego pierwszego roku
przygotowań musimy postanowić sobie, systematyczne przestudiowanie i
przyswojenie sobie zdobytej wiedzy o Księdzu Bosko. Odeszło już pokolenie tych,
którzy znali osobiście Księdza Bosko, czy tych, którzy zetknęli się z jego
pierwszymi świadkami. Dlatego konieczne jest by czerpać ze źródeł i studiów na
temat Księdza Bosko, ażeby zgłębić przede wszystkim wiadomości o nim.
Poznawanie Księdza Bosko jest warunkiem, aby móc przekazać jego charyzmat i
zaproponować jego aktualność. Bez znajomości nie może być miłości, naśladowania
i wzywania; to jedynie miłość przynagla do poznania. Chodzi więc o znajomość,
która wypływa z miłości i prowadzi do miłości:
poznanie emocjonalne.

Drugi rok przygotowania:

Pedagogia Księdza Bosko

16 sierpnia 2012 – 15 sierpnia 2013

Przed kilku laty zwróciłem szczególną uwagę na znaczenie
pogłębienia pedagogii Księdza Bosko; obecnie to spostrzeżenie zamierza być
przełożone na program do zrealizowania w tym drugim roku przygotowań do
obchodów dwustulecia. Tak pisałem: «Dziś koniecznym jest pogłębić pedagogię
salezjańską, tzn. potrzebę studiowania i urzeczywistniania odnowionego
systemu prewencyjnego, którego pragnął ks. Egidio Viganò… rozwinąć
jego wielkie zalety, zmodernizować jego zasady, idee, wskazania; aby
zinterpretować na dzisiaj jego podstawowe zamysły: większą chwałę Bożą i
zbawienie dusz; żywą wiarę, niezachwianą nadzieję, duszpasterską miłość;
dobrego chrześcijanina i uczciwego obywatela; trójmian „radość, nauka i
pobożność"; zdrowie, naukę i świętość; pobożność, moralność i kulturę;
ewangelizację i cywilizację. To samo należy powiedzieć, gdy idzie o główne
ukierunkowania metody: sprawić wpierw, by cię polubiono, bardziej niż, by się
ciebie bano; rozum, religia, dobroć; ojciec, brat, przyjaciel; duch rodzinny
zwłaszcza na rekreacji; zdobycie serca; wychowawca poświęcony dla dobra swoich
uczniów; pełna wolność skakania, biegania i hałasowania» (DRG 394, s. 11)

Trzeci rok przygotowania:

Duchowość Księdza Bosko

16 sierpnia 2013 – 15 sierpnia 2014

I, wreszcie, konieczne jest poznanie i życie duchowością
Księdza Bosko. Nie wystarczy znajomość jego życia i działalności oraz jego
metody wychowania. Podstawą owocności jego działania i jego aktualności jest
jego głębokie doświadczenie duchowe. «Dojść do precyzyjnego rozpoznania
duchowego doświadczenia Księdza Bosko, nie jest łatwym zadaniem. Jest to, być
może, najmniej pogłębiony wymiar Księdza Bosko. Był on człowiekiem całkowicie
nastawionym na pracę, nie dostarcza nam opisów swoich przemian duchowych, ani
nie pozostawia nam wyraźnych refleksji na temat swojego życia duchowego; nie
pisze pamiętników duchowych, nie daje interpretacji; woli przekazać ducha,
opisując wydarzenia swojego życia, bądź przedstawiając biografie swoich
chłopców. Z pewnością nie wystarczy powiedzieć, że jego duchowość jest
duchowością duszpasterstwa aktywnego, nie kontemplacyjnego; duszpasterstwa
pośredniczącego między duchowością uczonych a duchowością ludową» (DRG 394, ss.
11-12).

2. Rok obchodów Dwustulecia

Rok obchodów:

Posłannictwo Księdza Bosko z młodzieżą
i dla młodzieży

16 sierpnia 2014 – 16 sierpnia 2015

Obchody Dwustulecia urodzin Księdza Bosko odbywać się będą po Kapitule
Generalnej XXVII: rozpoczną się dnia 16 sierpnia 2014 r. i zakończą się dnia 16
sierpnia 2015 r. Droga przygotowawcza i temat obchodów dwustulecia pozostają w
spójnym rozwoju z latami przygotowań i będą odnosić
się do: Posłannictwa Księdza Bosko z młodzieżą i dla młodzieży.
Przekazanie innym przesłania Dwustulecia z pewnością będzie miało na uwadze
zdobycze osiągnięte podczas trzech lat przygotowań.

Kalendarz Zgromadzenia, oprócz tych dwóch momentów
celebracji w dniu 16 sierpnia 2014 r. i 2015 r. na Colle Don Bosco, przewiduje
dwa wydarzenia na poziomie międzynarodowym: Międzynarodowy Kongres Studiów
salezjańskich dotyczący „Rozwoju charyzmatu Księdza Bosko" w ‘Salesianum’,
w Rzymie, w listopadzie 2014 r. i ‘Campo Bosco’ Salezjańskiego Ruchu
Młodzieżowego, na temat „Młodzi młodym", w Turynie, w sierpniu 2015 r.

Ten rok powinien być zaprogramowany w Inspektoriach na
czas, aby móc się skoncentrować na drodze odnowy duchowej i duszpasterskiej,
jaką pragniemy przebyć jako Zgromadzenie, Rodzina salezjańska i jako Ruch
salezjański i popierać doniosłość i aktualność orędzi, które pragniemy
przekazać. Trzeba absolutnie wystrzegać się rozproszenia, fragmentaryczności i
powtarzalności, stawiając zaś na zwięzłość i skuteczność. Wszystko to z
zamiarem, aby przysłużyć się do osiągnięcia celów.

3. Modlitwa do Księdza Bosko

Przygotowanie i obchody Dwustulecia są także okazją, aby
podjąć z młodzieżą, świeckimi, Rodziną Salezjańską i Ruchem salezjańskim
modlitwę do Księdza Bosko. Proponuję uaktualnione przeredagowanie modlitwy
„Ojciec i Nauczyciel młodzieży".

Ojcze i Nauczycielu młodzieży,

Święty Janie Bosko,

uległy darom Ducha i otwarty na rzeczywistość twojego
czasu

byłeś dla młodzieży, zwłaszcza tej bezbronnej i ubogiej,

znakiem miłości i Bożym ulubieńcem.


Bądź naszym przewodnikiem na drodze przyjaźni z Panem
Jezusem

tak, abyśmy mogli odkryć w Nim i w Jego Ewangelii

sens naszego życia

i źródło prawdziwego szczęścia.


Dopomóż nam odpowiedzieć godziwie i całym sobą na
powołanie,

którym obdarzył nas Bóg,

abyśmy w codziennym życiu

byli budowniczymi jedności,

i współpracowali z entuzjazmem,

w jedności z całym Kościołem,

wznosząc cywilizację miłości.

 

Wyjednaj nam łaskę wytrwałości,

aby godnie przeżywać życie chrześcijańskie

według ducha błogosławieństw;

i spraw, abyśmy, prowadzeni przez Maryję Wspomożycielkę,

mogli kiedyś znaleźć
się z tobą

w wielkiej niebiańskiej rodzinie. Amen.

Wspólnotom salezjańskim poddaję myśl, aby korzystały z tej
modlitwy każdego dnia na zakończenie Nieszporów lub Czytania duchownego, tak
jak rano każdego dnia po rozmyślaniu wzywamy Maryi Wspomożycielki w modlitwie
zawierzenia. Niech będzie również używane to wezwanie w codziennej modlitwie z
młodzieżą.

Niech Duch Chrystusa pomaga nam przeżywać naszą drogę
przygotowania obchodów Dwustulecia i Maryja Wspomożycielka niech nas wspiera;
od intensywności i głębi przygotowania zależą faktycznie owoce duchowe,
duszpasterskie i powołaniowe, jakich się spodziewamy z obchodów roku
dwustulecia. Ksiądz Bosko niech będzie zawsze naszym wzorem i naszym
przewodnikiem.

Radosnego świętowania Uroczystości Księdza Bosko! Oddany
w Panu,

Ks.
Pascual Chávez Villanueva

Przełożony Generalny

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda