Stopnica: Spotkanie duszpasterzy i kapelanów

100423b.png Dom Zakonny Nowicjatu Księży Sercanów w Kątach Starów gościł w dniach 20 i 21 kwietnia duszpasterzy i kapelanów sercańskich. Doroczny zjazd księży zaangażowanych w pracę duszpasterską w parafiach oraz posługujących jako kapelani był okazją do refleksji i wymiany doświadczeń. Zauważono potrzebę powstania ośrodka szerzenia kultu Serca Jezusowego.

W dniach 20 – 21 kwietnia, w Domu Zakonnym Księży Sercanów w Kątach
Starych odbyło się doroczne spotkanie duszpasterzy i kapelanów.
Spotkanie rozpoczęła Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem
prowincjała, ks. Artura Saneckiego. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks.
Marek Romańczyk.

Popołudniową sesję rozpoczął ks. Jan Strzałka,
przewodniczący Komisji Apostolstwa. W słowie wstępnym powitał
prowincjała, prelegentów oraz przybyłych duszpasterzy i kapelanów.
Przedstawił ramowy program spotkania i zaprosił o zabranie głosu księdza
prowincjała. Prowincjał podziękował duszpasterzom za posługę na rzecz
Prowincji i Kościoła oraz podzielił się aktualnymi informacjami,
dotyczącymi Prowincji i Zgromadzenia. Następnie odpowiadał na zadawane
pytania.

Z kolei głos zabrał ks. Jerzy Wełna, dyrektor formacji
ciągłej, ukazując główne elementy tożsamości kapłańskiej i sercańskiej
na kanwie trwającego Roku Kapłańskiego. Zasygnalizował również
podejmowane kroki w celu utworzenia ośrodka szerzenia kultu Serca
Jezusowego.

Kolejnymi prelegentami byli współbracia zaangażowani w
duszpasterstwo powołań – ks. Sławomir Knopik i ks. Damian Płatek. Zdali
oni relację z prowadzonej działalności i przedstawili nowe propozycje
animacji powołaniowej.

Ks. Marek Romańczyk przypomniał zaś
istotę działalności Fundacji O. Dehona i zachęcił duszpasterzy do
składania ofiar na ten cel i przedstawiania dalszych kandydatów, którzy
mogliby otrzymywać wsparcie finansowe.

Pierwszy dzień zakończyło
spotkanie braterskie, przygotowane przez ekonoma wspólnoty, ks.
Andrzeja Pomazańskiego, które odbyło się w „Adamówce”.

W drugim
dniu Mszy św. przewodniczył ks. dr Wiesław Błaszczak – pallotyn,
dyrektor Ośrodka Terapeutyczno–Szkoleniowego w Lublinie, wykładowca
psychologii, rekolekcjonista. On też wygłosił homilię. Ks. Wiesław
przewodniczył również warsztatom zatytułowanym: „Życie w wolności –
Życie we wspólnocie”. Na tę część spotkania złożyły się: wykład oraz
praca w grupach.

Spotkanie zakończył obiad, w czasie którego
przewodniczący Komisji podziękował gospodarzom za gościnność a
duszpasterzom za obecność i czynny udział w spotkaniu.

Za: www.sercanie.pl.