Dębowiec: Nadzwyczajna Kapituła Prowincjalna

saletyni.png Dnia 22 kwietnia 2010 roku w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu k. Jasła odbyła się Nadzwyczajna Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.
Powodem zwołania Kapituły Nadzwyczajnej jest wypracowanie decyzji o połączeniu Prowincji Polskiej ze Szwajcarską. Obradom, w których weźmie udział 31 Misjonarzy Saletynów, wybranych przez członków Prowincji przewodniczyć będzie asystent generalny z Rzymu – ks. Lesław Pańczak MS.

W roku
2009 obydwie Kapituły Prowincjalne w Szwajcarii i w Polsce wyraziły wolę
połączenia obydwóch Prowincji. Decyzje te były podstawą do dalszej
pracy Zarządów Prowincjalnych i Komisji mających na celu dobre
przygotowanie tego projektu opartego na konkretnej rzeczywistości obu
Prowincji w odniesieniu do prawa zakonnego i państwowego.

Dnia 19 października 2009 roku Kapituła Nadzwyczajna Prowincji
Szwajcarskiej podjęła jednogłośną decyzję za połączeniem z Prowincja
Polską. Przed podobną decyzją stanęła również Prowincja Polska.

 
ks. Piotr Szweda MS
rzecznik Prowincji

Za: www.saletyni.pl.