Dominikanie: O. Krzysztofowicz uhonorowany Medalem św. Wojciecha

100423c.png Dominikanin o. Jacek Krzysztofowicz został odznaczony Medalem św. Wojciecha "za stworzenie w Gdańsku wybitnego centrum kultury duchowej". To najwyższe – obok honorowego obywatelstwa – wyróżnienia przyznawane przez Radę Miasta Gdańska od 1997 r.
Medal św. Wojciecha oraz Mściwoja II otrzymują osoby, instytucje i organizacje z Polski i zagranicy za wybitne zasługi na rzecz miasta Gdańska.

O. Jacek Krzysztofowicz OP urodził się w 1969 r. w Gdańsku. Do
Zakonu Dominikanów wstąpił w 1988 r., wyświęcony został w 1995 r. w
Krakowie. Pracował w Warszawie, w Krakowie, gdzie był duszpasterzem
"Beczki". Obecnie jest przeorem klasztoru i proboszczem parafii św.
Mikołaja w Gdańsku. Pełni funkcję asystenta III Zakonu. Jest promotorem
różańca i opiekunem grupy ABSolwenckiej. Jest autorem: „Mężczyzną i
kobietą stworzył ich. Czy nie mógł prościej?”, „7 sposobów na
rozplątanie życia. Grzechy główne dziś” oraz "10 sposobów na szczęśliwe
życie. Dekalog po dorosłemu". Stworzył Festiwal Świętego Dominika
"Dusza Jarmarku" odbywający się podczas corocznego Jarmarku św. Dominika
w Gdańsku. 

W tym roku Kapituła przyznała sześć medali św.
Wojciecha oraz osiem – księcia Mściwoja II. Medale św. Wojciecha
otrzymali: prezydent Paweł Adamowicz (za szczególne zasługi w umacnianiu
i rozwoju idei samorządu terytorialnego, skuteczne zarządzanie
Gdańskiem oraz cenne inicjatywy podnoszące rangę miasta, a także
efektywne promowanie wizerunku Gdańska w kraju jak i poza jego
granicami), olimpijczyk Adam Korol (za wybitne sukcesy sportowe,
rozsławiające Gdańsk w świecie), o. Jacek Krzysztofowicz (za stworzenie w
Gdańsku wybitnego centrum kultury duchowej), Nadbałtyckie Centrum
Kultury (za wieloletnią działalność i różnorodność cennych inicjatyw w
dziedzinie kultury), Rainer Nalazek z Bremy (za rozwijanie
wszechstronnej współpracy między społeczeństwami Gdańska i Bremy),
francuski dziennikarz Jean-Yves Potel (za wieloletnią działalność,
przyczyniającą się do głębszego rozumienia Polski i zrywu Solidarności
we Francji).

Medale św. Mściwoja II otrzymali: Mariusz
Drapikowski (za wybitną twórczość rzeźbiarska i promowanie Gdańska, jako
Światowej Stolicy Bursztynu), Stefan Chwin (za wysokie walory dzieł
literackich, mocno osadzonych w kimacie Gdańska), prof. Maria Pąchalska
(za zasługi w rozwoju neuropsychologii w kraju i za granicą), Andrzej
Rybicki (za doprowadzenie do wydania reprintu "Narratio Prima",
pierwszego zwiastuna teorii Mikołaja Kopernika wydanego w Gdańsku w 1540
r.), Krzysztof Sperski (za całokształt działalności pedagogicznej i
wieloletnią działalność koncertową), prof. Leopold Taraszkiewicz (za
wybitne osiągnięcia w tworzeniu współczesnej architektury sakralnej),
Zbigniew Walczak (za działalność Gdańskiej Filii Biblioteki Wojewódzkiej
przy ul. Mariackiej, która stała się ponadlokalnym ośrodkiem gdańskiej
kultury), dr Jolanta Wierzba (za stworzenie systemu opieki nad dziećmi z
wadami wrodzonymi).

Uroczystość wręczenia medali odbyła się dzis, 22.04, podczas
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Gdańska w Dworze Artusa.

W
kapitule medali św. Wojciecha i Mściwoja II, ustalającej co roku w
sposób jednomyślny listę laureatów, zasiadają m.in. znawca historii
Gdańska dr Andrzej Januszajtis, arcybiskup Tadeusz Gocłowski oraz
aktorka Halina Winiarska-Kiszkis.

Do tej pory przyznano 61
medali św. Wojciecha oraz 109 medali Mściwoja II.

Za: www.dominikanie.pl.