Studia podyplomowe z etyki na ‚Ignatianum’ w Krakowie

Dr Jarosław Kucharski, wykładowca etyki z WSFP "Ignatianum": Słyszymy, że brakuje na rynku pracy specjalistów z etyki. Chcemy odpowiedzieć na tę potrzebę, kształcąc etyków. Nasi absolwenci będą potrafili analizować złożone problemy etyczne w zrozumiały i komunikatywny sposób. Proponujemy trzy semestry intensywnego studium z etyki.

Jak wygląda takie studium?

Postawiliśmy na wielonurtowość. Omawiamy zarówno klasyczne teorie etyczne jak i współczesne osiągnięcia psychologii, socjologii czy biologii dotyczące etyki. Chcemy pokazać szerokie spektrum zagadnień moralnych.

Jakie są przykładowe przedmioty?

Program jest dosyć bogaty: od wstępu do filozofii (elementy epistemologii i ontologii) poprzez logikę praktyczną i historię etyki, do aktualnych zagadnień bioetyki, etyki biznesu, etyki mediów czy etyk zawodowych (nauczycieli, dziennikarzy…)

Dla kogo przydatne są te studia?

Etyka jest ważna dla każdego. Bezpośrednią korzyść  z ich ukończenia odniosą osoby, które chcą nauczać etykę w szkołach. Jest ono także przydatne dla zainteresowanych etyką dziennikarzy, lekarzy, ludzi biznesu… Oferujemy pomoc w przygotowaniu i audycie kodeksów etycznych.

Czy etyka na katolickiej uczelni nie jest krytporeligią?

W niektórych szkołach ci sami uczniowie chodzą na religię i etykę. Na lekcjach religii uczniowie poznają tradycję swojej religii. W trakcie zajęć z etyki poznają metody filozoficznej argumentacji dotyczącej wartości, ocen czy postaw. Argumentacje filozoficzne wynikają z różnych opcji światopoglądowych. Ostateczne etyk nie powinien bać się katechety i odwrotnie.

Studia podyplomowe z etyki

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum"

ul. Kopernika 26

31-501 Kraków

www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja

Rekrutacja: 5-27 września 2011 (od poniedziałku do soboty, godz. 10.00-14.00)

dr Jarosław Kucharski – wykładowca etyki na WSFP „Ignatianum" i współautor studium podyplomowego z etyki.

 
(„Gazeta Wyborcza" dodatek Gazeta Edukacja – Kielce – Kraków – Rzeszów – 23 sierpnia 2011)