Światowy Kongres Duszpasterstwa Migrantów i Uchodźców

091109g.jpg W dniach 9-14 listopada w Watykanie odbywa się VI Światowy Kongres
Duszpasterstwa Migrantów i Uchodźców. Zaproszeni goście ze 120 krajów,
odpowiedzialni za migrantów podjęli temat: „Odpowiedź duszpasterska na
zjawisko migracji w dobie globalizacji pięć lat po ogłoszeniu „Erga
migrantes caritas Christi”. Polskę reprezentują: ks. Biskup Edward
Janiak z Wrocławia oraz chrystusowcy: ks. prof. dr hab. Wojciech
Necel TChr i ks. Wiesław Wójcik TChr (dyrektor Instytutu Duszpasterstwa
Emigracyjnego – IDE) oraz s. Urszula Fabisiak MChR (IDE).

Organizatorem Kongresu jest Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów
i Podróżujących, która przysłała specjalne przesłanie do Instytutu
Duszpasterstwa Emigracyjnego, w którym czytamy: „Na przełomie trzeciego
tysiąclecia, Towarzystwo Chrystusowe wraz z wieloma księżmi nie
przestaje przekazywać polskim emigrantom wiary jako najważniejszego i
istotnego elementu ludzkiego życia. Wartość wiary katolickiej, która
wypływa z dwudziestu wieków Tradycji Kościoła, musi być jednak głoszona
w nowych warunkach emigracji naszych czasów”.