System Prewencyjny a Prawa Człowieka: wyzwanie wychowawcze dla Trzeciego Tysiąclecia

091212c.png W poniedziałkowe popołudnie, 14 grudnia, w Sali Kapitulnej Senatu Republiki Włoskiej, w obecności Przewodniczącego Nadzwyczajnej Komisji Obrony i Promocji Praw Człowieka, senatora Pietro Marcenaro, i Przełożonego Generalnego Salezjanów ks. Pascuala Cháveza Villanuevy, odbędzie się prezentacja na temat: “System Prewencyjny a Prawa Człowieka: wyzwanie wychowawcze dla Trzeciego Tysiąclecia”.

W czasie tego spotkania zostaną zaprezentowane Materiały i zestaw
multimedialny, w siedmiu językach, opracowane na zakończenie
Międzynarodowego Kongresu “System Prewencyjny a Prawa Człowieka”, który
odbywał się w Rzymie w dniach 2-6 stycznia tego roku. Te dwie pomoce,
reasumujące obrady Kongresu, są dalszym wyrazem zaangażowania Rodziny
Salezjańskiej na rzecz wychowania do Praw Człowieka oraz promocji i
obrony praw dzieci i nastolatków. System Prewencyjny Ks. Bosko jawił
się zawsze i jawi jako ciągle aktualne świadectwo.

Prezentację poprowadzi Giorgio Zanchini, dziennikarz i redaktor
radiowy. Głos zabiorą senator Pietro Marcenaro, Przewodniczący
Nadzwyczajnej Komisji ds. Praw Człowieka Senatu, ks. Pascual Chávez
Villanueva, senator Carlo Giovanardi, Podsekretarz Prezydium Rady
Ministrów, Carola Carazzone, z Biura Praw Człowieka Międzynarodowego
Wolontariatu na rzecz Rozwoju, Davide Demichelis, autor i reżyser z
Missioni Don Bosco.