Uratuj Świętego – codzienna nowenna w intencji obrony życia

„Uratuj Świętego!” – to hasło internetowej akcji podjętej w trosce o życie nienarodzonych. W inicjatywę, która potrwa od 16 do 24 marca, włączyło się pięć katolickich serwisów.


Pięć katolickich serwisów internetowych: niedziela.pl, YouthFl.org, duchowy.pl, PrzystanekJezus.pl i PokolenieJP2.eu, w trosce o życie tych, których życie znajduje się w niebezpieczeństwie, przygotowały nowennę przed Uroczystością Zwiastowania Pańskiego i Dniem Świętości Życia, obchodzonymi 25 marca.

W dniach 16-24 marca codziennie, podczas trwania nowenny na stronach internetowych każdego z katolickich portali będą umieszczane krótkie rozważania dotyczące życia ludzkiego. Będzie po nich następować zachęta do odmówienia krótkiej modlitwy, a także do ofiarowania każdego dnia podczas trwania nowenny koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji dzieci nienarodzonych, których życie znajduje się w niebezpieczeństwie. Do akcji można się włączyć po wypełnieniu krótkiego formularza na stronie www.duchowy.pl lub na www.pokoleniejp2.eu.

Każdy dzień naszej nowenny będzie poświęcony konkretnej tematyce. Wszystkie rozważania będą dotyczyły wartości życia ludzkiego i jego świętości. Zapoznaj się z tematami każdego dnia i krotkimi zapowiedziami rozważań. Już w poniedziałek pierwsze rozważanie wraz z modlitwą!Tematy rozważań:

1. UZNAJ BOGA ZA STWÓRCĘ KAŻDEGO CZŁOWIEKA.

Ci którzy nie chcą, ażeby ich dziecko się narodziło, nie wierzą że Bóg jest stwórcą i dawcą każdego życia. W każdym człowieku odbija się Oblicze Stwórcy. Módlmy się, aby wszyscy rodzice przyjmowali tę prawdę.

2. UWIERZ! BÓG JEST DAWCĄ ŻYCIA.
Pan Bóg daje życie, życie przez Niego dane jest życiem wiecznym. Ci, którzy traktują nieodpowiedzialnie życie myślą, że życie jest zabawą. Módlmy się, aby rodzice uznali, że życie jest najwspanialszym i najcenniejszym darem, i tak jak cieszą się życiem, niech pozwolą cieszyć się życiem ich dziecku.

3.BÓG OBJAWIA CI, ŻE JEST KOCHAJĄCYM OJCEM.
Najpełniej objawił to Jezus. Bóg przypomina, że ojcostwo i macierzyństwo jest podstawowym powołaniem. Módlmy się, aby Ci, którzy w tej chwili nie chcą przyjąć dziecka, z pomocą łaski Bożej uświadomią, że Bóg objawia ich powołanie do macierzyństwa i ojcostwa.

4.ODKRYJ NAJPIĘKNIEJSZĄ PRAWDĘ: BÓG JEST MIŁOŚCIĄ!
Całe Pismo Święte jest okrzykiem „Bóg jest Miłością!”. Wgłębiając się w Słowo Boże odczytujemy to w swoim sercu. Jesteśmy ukochani przez Boga. Ja i Ty jesteśmy ukochani. Każde mające urodzić się dziecko jest przez Boga ukochane. Żadne dziecko nie powinno być bombardowane nienawiścią!

5.DUCH ŚWIĘTY UŚWIADAMIA: BÓG JEST ODPOWIEDZIALNY ZA CIEBIE, ZA MNIE, ZA WSZYSTKICH LUDZI.
Bóg jest odpowiedzialny za każde poczęte dziecko. Bóg o tej odpowiedzialności przypomina rodzicom każdego dziecka, szczególnie zagrożonego przez aborcję. Prośmy Ducha świętego, aby pomógł odkryć rodzicom ich odpowiedzialność.

6.POMÓŻ ODKRYWAĆ KAŻDEMU DZIECKU PANA BOGA I PIĘKNO ŚWIATA.
Pamiętasz jak cieszyłeś się odkrywaniem i poznawaniem ludzi, świata, słońca, smakowaniem… cieszyłeś się zabawą z rówieśnikami, z rodzicami. Dzieci zagrożone pod sercem matki mogą być tego pozbawione. Módlmy się, aby rodzice uświadomili sobie ile piękna doświadczyli od Boga. Niech umożliwią swemu dziecku przyjście na świat i odkrywać to piękno.

7. W JEZUSIE ODKRYJ LEKARZA OSOBY LUDZKIEJ.
Jezus widział, odczuwał, pomagał. Odczuwał każdy ból, cierpienie, śmierć, każdą łzę. Jest wzorem dla lekarza. Módlmy się, ażeby Ci którzy są powołani do takiego traktowania ludzi, jak Jezus, chronili i bronili życie, a nigdy nie przyczyniali się do zbrodni na najbardziej bezbronnych ze wszystkich bezbronnych.

8.PAN WZYWA CIĘ, BYŚ BYŁ OBROŃCĄ ŻYCIA.

W świecie jest tyle cierpienia, wojen, zabójstw. To nas przeraża, pragniemy żyć w pokoju. Nie mniej tragedii dokonuje się i te tragedie są jeszcze większe, kiedy zabijane są dzieci nienarodzone. Prośmy Ducha Świętego, aby wspierał ludzi i organizacje, które bronią życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Skoro przyjąłeś Ewangelię, jesteś wezwany byś zawsze był obrońcą życia.

9. PRZYJMIJ MARYJĘ, JAKO NAJLEPSZĄ MATKĘ I PIERWSZĄ OBROŃCZYNIĘ ŻYCIA.
Maryja ukazuje najpiękniej wartość życia i miłości – Bożej i ludzkiej. Maryja z wiarą przyjmuje do swojego łona Jezusa i z odpowiedzialną miłością daje go światu. Ona pragnie ochronić każde życie. Pokazuje, że w każdym dziecku jest odbicie narodzonego w Betlejem Jezusa.

Biuro Prasowe Kapucynów/KAI www.kapucyni.pl