Uroczystości pogrzebowe śp.ks. Grzegorza Okroya – Chrystusowca

W Poznaniu pożegnaliśmy chrystusowca śp. ks. Grzegorza Okroya. 17 marca, o godz. 11.00 w kaplicy Domu Generalnego i seminarium Towarzystwa rozpoczęła się Msza święta pogrzebowa. Przewodniczył jej kolega kursowy śp. ks. Grzegorza z czasów seminarium, a dziś biskup łomżyński Stanisław Stefanek.

W koncelebrze wzięło udział 62 kapłanów (głównie chrystusowców), wśród nich Przełożony Generalny wraz z zarządem generalnym, licznie przybyli współbracia z prowincji niemieckiej na czele z obecnym prowincjałem ks. Jerzym Wieczorkiem i koledzy kursowi oraz przyjaciele Zmarłego. W gronie licznie zgromadzonych uczestników pogrzebu był brat i krewni ks. Grzegorza, wielu przyjaciół z czasów, kiedy organizował on i prowadził duszpasterstwo akademickie w parafii NSPJ w Szczecinie, Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, Siostry Wspólnej Pracy i oczywiście bracia zakonni, nowicjusze i klerycy naszego seminarium. W homilii ks. Ryszard Głowacki – następca śp. ks. Grzegorza na funkcji prowincjała w Niemczech, Holandii i Włoszech – mówiąc o tajemnicy Jezusowego Ogrójca dotknął rzeczywistości cierpienia, które było udziałem Zmarłego przez wiele ostatnich lat życia. Po obrzędzie ostatniego pożegnania uczestnicy odprowadzili trumnę z ciałem śp. ks. Grzegorza do karawanu.

Druga część uroczystości rozpoczęła się o godz. 13.30 na cmentarzu miłostowskim w Poznaniu. Kondukt pogrzebowy poprowadził także ks. biskup Stanisław Stefanek. Przełożony generalny Towarzystwa ks. Tomasz Sielicki w słowie pożegnania podziękował wszystkim uczestnikom pogrzebu, a także tym, którzy z wielką cierpliwością opiekowali się w ostatnich latach śp. ks. Grzegorzem. Odczytał także fragment jego testamentu, z którego przebija głęboka wiara w Chrystusa, umiłowanie Towarzystwa i Ojczyzny. Ciepłe słowa pożegnania padły także z ust pana Marka Lewandowskiego, który jako student należał do duszpasterstwa akademickiego w Szczecinie i później przez wszystkie lata utrzymywał przyjacielski kontakt z ks. Grzegorzem. Krótko przemówił także ks. bp. Stanisław.

Ks. Grzegorz spoczął w kwaterze chrystusowców, obok swoich współbraci.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!


Krótki życiorys śp. ks. Grzegorza:

Dnia 10 marca 2009 r., po ciężkiej chorobie, w domu zakonnym w Puszczykowie k. Poznania zmarł ks. Grzegorz OKROY, kapłan Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Grzegorz Brunon OKROY urodził się 17 września 1933 r. w Gdańsku – Nowym Porcie. Został ochrzczony 24 września 1933 r. w parafii pw. Św. Jadwigi w Gdańsku.

Dnia 8 września 1949 r. wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Pierwszą profesję zakonna złożył 8 września 1952 r. w Bydgoszczy, zaś profesję dozgonną 8 września 1957 r. w Poznaniu. W latach 1954-1960 odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1960 r. w Archikatedrze Poznańskiej z rąk Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka.

Po rocznym tirocinium, dnia 1 września 1961 r. został mianowany asystentem kleryków w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. W latach 1963-1966 odbył studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologicznym – Sekcja Moralna, uwieńczone uzyskaniem dyplomu magistra teologii. Dnia 30 września 1966 r. został mianowany wikariuszem w parafii pw. Św. Jana Chrzciciela, a następnie 16 marca 1974 r. wikariuszem w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, w Szczecinie.

W 1968 r. uczestniczył w IV Kapitule Generalnej Towarzystwa Chrystusowego. W tym samym roku został wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa w Poznaniu. 1 stycznia 1975 r. został zwolniony z obowiązków wikariusza w Szczecinie i skierowany do domu zakonnego w Łomiankach, rozpoczął pracę naukową w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1976 r. uczestniczył w VI Kapitule Generalnej Towarzystwa Chrystusowego. 11 czerwca 1979 r. uzyskał stopień naukowy doktora teologii w zakresie teologii moralnej. W 1981 otrzymał nominację na adiunkta w ATK. W 1982 r. uczestniczył w VII Kapitule Generalnej Towarzystwa Chrystusowego. W latach 1976-1984 był przełożonym domu zakonnego w Łomiankach.

W latach 1984-1990 był przełożonym Prowincji pw. Św. Józefa obejmującej: Niemcy, Holandię, Włochy. Po zakończeniu kadencji prowincjała był duszpasterzem w Duisburg. Dnia 1 września 1998 r. powrócił do Polski i ze względu na stan zdrowia zamieszkał w domu zakonnym w Puszczykowie.

www.tchr.org