Ustanowienie Delegatury Generalnej Sióstr Pijarek w Polsce

Dnia 3 października 2010 podczas Eucharystii sprawowanej przez o. Józefa Tarnowskiego SP, o. Tomasz Jędrucha SP, o. Stefana Wojdy SP w kaplicy Domu Sióstr Pijarek został odczytany dokument ustanawiający Siostry Pijarki w Polsce jako Delegaturę Generalną. Dokonała tego Matka Generalna – M. Divina Garcia SchP, która także nominowała Radę Delegatury.

 
Oto skład Rady Delegatury: Matka Delegatka: M. Urszula Kwaśniewska SchP, oraz jej asystentki: M. Helena Matras SchP i M. Krystyna Róż SchP. To wydarzenie to duży krok, który dokonały Siostry Pijarki w Polsce po 20 – stu latach obecności w tym kraju. Z wielką radością oddajemy Panu wszystko co przed nami, aby On działał i dokonywał wielkich rzeczy w nas i w tych do których nas posyła!

s. Monika Duc SchP