Uznanie dla Chrystusowców

chrystosowcy_logo.jpg W ramach krajowej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa, która
odbyła się 12 września w Kołobrzegu, naszym współbraciom ks. Tomaszowi
Koszykowi – proboszczowi w Kozielicach i ks. Jarosławowi Staszewskiemu
– proboszczowi w Stargardzie Szczecińskim zostały wręczone złote
odznaki „Za opiekę nad zabytkami” przyznane przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.