Home WiadomościArchiwum W Tarsie otwarto Rok św. Pawła

W Tarsie otwarto Rok św. Pawła

Redakcja

W najbliższą sobotę, 28 czerwca, papież Benedykt XVI uroczyście rozpocznie Rok św. Pawła. W rodzinnej miejscowości Apostoła Narodów rok jemu poświęcony został już otwarty 21 czerwca. Ekumenicznemu nabożeństwu w Tarsie przewodniczył kard. Walter Kasper.

„Nasze uroczystości przebiegały pod znakiem ekumenizmu i dla wszystkich uczestniczących były doświadczeniem nadziei”, powiedział austriackiej agencji katolickiej „Kathpress” przewodniczący Konferencji Biskupów Turcji, bp Luigi Padovese.

Na uroczystościach z udziałem przedstawicieli różnych Kościołów chrześcijańskich, obecni byli również tureccy politycy. Swoich delegatów przysłali ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I, ormiańsko-apostolski patriarcha Stambułu Mesrob II i syryjsko-prawosławny metropolita Filoxenos Yusuf Cetin. Wikariusz apostolski dla Anatolii ma nadzieję, że Rok św. Pawła będzie miał w Turcji pozytywny przebieg.
Uroczystości w Tarsie rozpoczęła modlitwa ekumeniczna obok kościoła św. Pawła. Następnie, z udziałem licznej grupy chrześcijan, odbyła się oficjalna akademia przy tzw. „studni św. Pawła” w centrum Tarsu.

W niedzielę 22 czerwca kard. Kasper wraz z katolickimi biskupami Turcji sprawowali Mszę św. w kościele św. Pawła w Tarsie, po czym rozpoczęło się czterodniowe międzynarodowe sympozjum naukowe w Tarsie i Iskedrunie. Uczestniczą w nim teolodzy i archeolodzy z Turcji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Szwajcarii i Grecji, którzy prezentują i omawiają . dotychczasowy stan badań nad życiem i działalnością św. Pawła. Jak podkreślił bp Padovese, sympozjum ma szeroki zakres i z pewnością nie skupi się wyłącznie na św. Pawle. Innym wydarzeniem w Roku św. Pawła będzie – jak każdego roku – wielkie święto ekumeniczne 29 czerwca w Antakii, starej Antiochii.

We wspólnym „Liście do wszystkich katolików kraju” wystosowanym z okazji Roku św. Pawła, biskupi katoliccy Turcji wzywają wiernych, aby Apostoł był dla nich przykładem świadomego życia chrześcijańskiego w społeczeństwie oraz wzorem gotowości do dialogu w środowisku niechrześcijańskim. „Świadectwem swego życia Paweł przypomina o podstawowym elemencie naszej tożsamości chrześcijańskiej” – napisali biskupi. Zwrócili uwagę, że św. Paweł był także „człowiekiem dialogu”, który potrafił docierać do „ludzi różnych tradycji religijnych i grup etnicznych”.

„Dlatego również i dziś chrześcijanie są zaproszeni do pogłębiania dialogu ze światem muzułmańskim w taki sposób, aby nie rezygnować ze swojej tożsamości chrześcijańskiej. Dialog będzie udany tylko wówczas, kiedy pozostaniemy sobą zachowując nienaruszoną swoją tożsamość wiary, a także jeśli nigdy nie będziemy niczego przemilczali, również tego, co mogłoby być trudne do zrozumienia przez osoby nie będące chrześcijanami” – napisali biskupi tureccy.

Zdaniem biskupów, życie św. Pawła może stać się „kopalnią” również dla współczesnych chrześcijan „znajdujących się w sytuacji religijnej mniejszości” w Turcji. „Jesteśmy otoczeni przez świat muzułmański, w którym silnie jest obecna wiara w Boga, zarówno w tradycyjnych poglądach, jak również w poglądach nowych islamskich organizacji religijnych. Właśnie ta sytuacja, która w niektórych aspektach przypomina formę życia pierwszych wspólnot żyjących w diasporze, wymaga od nas głębokiej wiedzy o nas samych. O tym podstawowym elemencie naszej wiary chrześcijańskiej przypomina nam św. Paweł” – napisali biskupi katoliccy Turcji.

Oficjalnie Rok św. Pawła, otworzy 28 czerwca w Rzymie Benedykt XVI. Na uroczystość przybędzie honorowy zwierzchnik prawosławia, patriarcha Bartłomiej I. Jak podkreślił inicjator Roku, kard. Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, jego obchody mają ukazać "gigantyczną" rolę Apostoła Narodów w krzewieniu wiary i budowaniu Kościoła.

Św. Paweł pochodził z żydowskiej rodziny z Tarsu w rzymskiej prowincji Cylicji. Jak mówią Dzieje Apostolskie, swoją działalność misyjną rozpoczął wspólnie z Barnabą w ówczesnej Antiochii (dziś Antakia). We wszystkich trzech podróżach misyjnych apostoła Tars był zawsze punktem ich rozpoczęcia i zakończenia.

Tars był do 1922 r. jednym z najważniejszych miast chrześcijańskich w Cylicji. Na krótko przed wybuchem pierwszej wojny światowej w 1914 r. w liczącym 20 tys. mieszkańców mieście połowę stanowili chrześcijanie i połowę muzułmanie. Wśród chrześcijan byli zarówno wierni Kościoła prawosławnego, jak i Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. Działa tam w dalszym ciągu jedna z najbardziej znanych protestanckich szkół amerykańskich, założony w 1888 r. Tarsus American College.

W Tarsie, podobnie jak w całej Cylicji do początku 1922 r. stacjonowały wojska francuskie. Gdy Legion d’Orient został przeniesiony do sąsiedniej Syrii, wraz z wojskiem uciekła również ludność chrześcijańska. W latach 20. nowe władze Mustafy Kemala Atatürka zajęły wszystkie kościoły ormiańskie włącznie z katedrami oraz obiekty kościelne przeznaczając je na cele świeckie.

Na czas Roku św. Pawła Turcja udostępniła chrześcijańskim pielgrzymom na nabożeństwa kościół św. Pawła w Tarsie Tarsuslu Pavlos Kilisesi będący obecnie muzeum, pochodzi z XII w. Świątynia, która po odebraniu chrześcijanom przez wiele lat służyła jako magazyn wojskowy, po przeprowadzonej przed 10 laty renowacji czeka na wpisanie na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Gdy rozpoczęły się dyskusje na temat „zwrotu” świątyni Kościołowi katolickiego, doradca burmistrza Tarsu ds. religii, Mehmet A. Gürbüz powiedział, że taki środek nie jest konieczny, ponieważ i tak „w każdej chwili świątynia jest dostępna dla odprawiania nabożeństw oraz na modlitwę”, mimo iż w Tarsie „nie rezyduje żaden ksiądz katolicki”.

za: www.ekai.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda