Home WiadomościArchiwum Warszawa: Ks. Władysław Majkowski SCJ nominowany na profesora

Warszawa: Ks. Władysław Majkowski SCJ nominowany na profesora

Redakcja

16 maja 2011 roku prezydent Bronisław Komorowski wręczył nominacje
profesorskie 69 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i
sztuki. W ich gronie znalazł się sercanin, ks. prof. dr hab. Władysław
Majkowski SCJ, wykładowca na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie i w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach.
Otrzymał tutuł profesora nauk humanistycznych.

Ks. Władysław Majkowski SCJ urodził się 9 maja 1944 r. w Kasince
Małej. Po studiach teologiczno-filozoficznych w Wyższym Seminarium
Duchownym Księży Sercanów w Stadnikach (1962-68), odbył studia
socjologiczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie
(1972-75), zakończone tytułem magistra socjologii oraz studia
filozoficzne na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum (1975-76), ukończone
również tytułem magistra.

W latach 1977-82 studiował w Chicago w
Graduate School of Sociology na Loyola University, gdzie zdobył tytuł
doktora socjologii (Ph.D) na podstawie pracy Marx’ Theory of Social Class in View of the Polish Workers’ Movement after World War II. Habilitację uzyskał w 1997 na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt.: Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej (Kraków 1997).

Od
1983 jest wykładowcą socjologii ogólnej i katolickiej nauki społecznej w
Wyższym Seminarium Księży Sercanów w Stadnikach. W latach 1985-98 był
adiunktem w Instytucie Studiów nad Rodziną ATK w Warszawie; w okresie
1998-2000 pełnił funkcję adiunkta na Wydziale Kościelnych Nauk
Historycznych i Społecznych. Od 2001 jest profesorem nadzwyczajnym ATK, a
następnie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W
ramach pracy na Uniwersytecie pełnił różne funkcje. Był dwukrotnie
członkiem Senackiej Komisji Budżetowej UKSW (1996-99; 2002-05);
2005-2008 członkiem Senackiej Komisji ds Nauki i Kadr Naukowych; od 2008
członkiem Senackiej Komisji ds. Odznaczeń; w latach 2001-2010 był
kierownikiem kierunku Socjologia na UKSW; 2002-2010 – dyrektorem
Instytutu Socjologii na UKSW. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa
Socjologicznego, Sekcja Dewiacji i Kontroli Społecznej.

Głównymi
polami naukowych zainteresowań ks. W. Majkowskiego w czasie odbywanych
studiów były: socjologia miasta – specjalność na Uniwersytecie
Gregoriańskim; socjologia K. Marksa i marksizm, zmiany społeczne oraz
społeczna stratyfikacja – na Loyola University w Chicago. Po skończeniu
studiów kontynuował swoje zainteresowania stratyfikacją społeczną w
państwach tzw. demokracji ludowych ogólnie, a w Polsce w szczególności.
Wypracował teorię klas społecznych w systemach socjalistycznych. Później
nastąpiła zmiana jego zainteresowań naukowych w kierunku katolickiej
nauki społecznej (wykłady w Seminarium Księży Sercanów w Stadnikach)
oraz socjologii rodziny (wykłady w Instytucie Studiów nad Rodziną ATK).
Problematyka rodzinna, a zwłaszcza uwarunkowania osłabienia więzi
małżeńsko-rodzinnej we współczesnej rodzinie polskiej oraz nowe
konteksty funkcjonowania polskiej rodziny zostały opracowane w
publikacjach książkowych.

Innym znaczącym polem zainteresowań
Księdza Profesora jest katolicka nauka społeczna. Znalazło to swój wyraz
w szeregu artykułach poświęconych tematyce sprawiedliwości społecznej,
pokoju na świecie, tolerancji, wyzwaniom jawiącym się przed
zaangażowanymi katolikami, antyrodzinnym ideologiom, międzynarodowej
współpracy.

Ks. prof. Majkowski posiada w swoim dorobku liczne publikacje. Najważniejsze z nich to: Peoples’ Poland: Patterns of Social Inequality and Conflict, Greenwood Press, Westport 1985; s. 234; Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej, Kraków 1997; s. 252; Rodzina polska w kontekście nowych uwarunkowań, Kraków 2010; s. 319; Był redaktorem publikacji: Zanim zdecydujesz, Kraków 1994, s. 64; Rodzina Polska u progu trzeciego tysiąclecia, UKSW, Warszawa 2003, s. 240; oraz współredaktorem: Kultura polska: Kierunki i dynamika zmian, UKSW, Warszawa 2009, s. 183; Humanitné vedy a sociálne univerzum,
Trnava 2009, s. 118. Poza tym jest autorem około 100 artykułów
naukowych, popularnonaukowych i haseł słownikowych. Uczestniczył w 50
sympozjach i konferencjach, gdzie wygłaszał referaty, również w językach
obcych. W ramach swojej pracy dydaktycznej ks. Majkowski wypromował 53
licencjatów, 161 magistrów, 10 doktorów. Był recenzentem 17 prac
doktorskich (7 w języku włoskim), dwóch habilitacji, dokonał recenzji
wydawniczych trzech publikacji naukowych.

Wiedza i doświadczenie
Ks. W. Majkowskiego w zakresie w wyżej wymienionej problematyki znalazły
swoje przełożenie praktyczne. W latach 1993-97 był członkiem
Międzynarodowej Komisji Iustitia et Pax Zgromadzenia Księży Sercanów;
był przewodniczącym Komisji Iustitia et Pax w ramach Polskiej Prowincji
Księży Sercanów (1991-2002); współzałożycielem i współpracownikiem
redakcji dwumiesięcznika społeczno-religijnego Czas Serca; od
1993 r. prowadzi akademik dla ubogich studentów w Warszawie. Był
współzałożycielem i członkiem zespołu redakcyjnego półrocznika Studia nad Rodziną ATK; uczestniczył w przygotowaniu Słownika Małżeństwa i Rodziny; opracował program Specjalności małżeństwa i rodziny na
UKSW; kierował zespołem badawczym nad rodzinami wielodzietnymi na
Bemowie w Warszawie w 1998 r.; był ekspertem w badaniach DEMOSKOP nad
rodzinami wielodzietnymi w Gminie Bemowo w 1998 r.

Za
zaangażowanie na rzecz UKSW ks. W. Majkowski był trzykrotnie nagrodzony
nagrodą Rektora Uczelni; w 2001 r. został odznaczony przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Złotym Krzyżem Zasługi; w 2005 r. otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. 16 maja 2011 roku otrzymał nominację profesorską z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Ks.
Profesorowi Władysławowi Majkowskiemu składamy szczere gratulacje i
dzielimy jego radość z uzyskania najwyższych laurów naukowych.

Za: www.sercanie.org.pl.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda