Warto wiedzieć: Wspólnoty franciszkańskie w Kościołach luterańskich

091110h.jpg Osoba i duchowość św. Franciszka z Asyżu od 800 lat z niesłabnącą siłą inspiruje wiernych z Kościoła katolickiego. W XIX wieku postacią Biedaczyny z Asyżu zaczęli fascynować się anglikanie, a w XX wieku odkryli go luteranie. XIX-wieczny ruch oksfordzki w Kościele anglikańskim przyniósł fascynację katolickimi świętymi, Franciszkiem z Asyżu (1182-1226) i Klarą z Asyżu (1193-1253).

Pod koniec XIX wieku zaczęły powstawać wspólnoty religijne na wzór
zakonów franciszkańskich w Kościele katolickim. Najbardziej znane jest
działające od ponad 100 lat Towarzystwo Świętego Franciszka (The Society of Saint Francis).

Podobnie duchowość franciszkańska przez kilkaset nie była
dostrzegana w tradycji protestanckiej. Aż do XX wieku, kiedy to w
ramach ruchu odrodzenia położono nacisk na praktyki religijne i
doktrynę. Wtedy zaczęły postawać zakony i wspólnoty franciszkańskie w
Kościołach luterańskich.

Obecnie w Europie istnieją dwa franciszkańskie trzecie zakony dla
osób świeckich. Pierwszy to Ewangelikalni Franciszkanie Tercjarze
(Evangelische Franziskaner-Tertiaren), działający pod oficjalną nazwą
"Evangelische Franziskanerbruderschaft der Nachfolge Christi”.
Wspólnota powstała w 1927 roku w Niemczech.

Druga wspólnota luterańska to Trzeci Zakon Franciszka (Franciskus
Tredje Orden), funkcjonuje w Kościele Szwecji. Jest częścią
Europejskiej Prowincji Trzeciego Zakonu św. Franciszka z Asyżu (The
Society of St Francis), utworzonego przez Kościół anglikański.

Trzeci zakon tradycji luterańskie działa również w Ameryce
Północnej, jest to Ewangelikalne Towarzystwo Krzyża Franciszkańskiego
(The Evangelical Society of the Cross Franciscan), założone w 1988 roku
w Orlando, na Florydzie.

Ponadto w niemieckim Kościele protestanckim istnieje wspólnota
Franciszkańskich Braci Kanaan (Protestant Evangelische Kanaan
Franziskus-Bruderschaft), jest stowarzyszona ze wspólnotą Evangelical
Sisterhood of Mary. W Kościele Szwecji istnieje Wspólnota Sióstr św.
Franciszka (Helige Franciskus Systraskap), ich dom znajduje się w
Sjövik.

Ciekawy sposób funkcjonowania ma ekumeniczna wspólnota
"Assisi-Kredsen” w Kościele luterańskim w Danii, która propaguje
duchowość franciszkańską poprzez organizowanie pielgrzymek do Asyżu i
katolickich klasztorów franciszkańskich.

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie funkcjonuje Zakon św. Franciszka
Luteran (Order of Saint Francis-Lutheran), jest częścią
Międzynarodowego Towarzystwa Luteran. Zakon zrzesza ordynowanych
duchownych i osoby świeckie.

Najbardziej niezwykła wspólnota franciszkańska działa w Ameryce
Północnej, skupia mężczyzn, kobiety i dzieci. Są to Franciszkańscy
Bracia św. Michała (Franciscan Brothers of St. Michael), funkcjonują
wewnątrz Ewanglikalnego Maryjnego Kościoła Katolickiego (Evangelical
Marian Catholic Church), który łączy tradycje Kościoła luterańskiego,
prawosławnego i katolickiego.

Warto jeszcze dodać, że niewielkie wspólnoty franciszkańskie funkcjonują w Europie wewnątrz Kościołów starokatolickich.

wp

Za: www.franciszkanie.pl.