Werbiści. Pieniężno. Zjazd misjonarzy na urlopie.

Dnia 7 lipca rozpoczął się zjazd misjonarzy werbistów przebywających na urlopie w Polsce. Miejscem spotkania jest Misyjne Seminarium Duchowne Księzy Werbistów w Pieniężnie. Uczestniczy w nim prawie 110 misjonarzy, którzy reprezentują ponad 30 krajów misyjnych na świecie. To misyjne spotkanie zostało zorganizowane przez werbistowski Sekretariat ds. Misji i oraz Centrum Animacji Misyjnej w Pieniężnie. Zjazd potrwa do 10 lipca.

jw. 07.07.2011.