Wiadomości z Cebu na Filipinach

090512d.jpeg W Wiceprowincji Japońsko-Filipińskiej, w Cebu, gdzie magistrem
nowicjuszy jest o. Mirosław Andrzej Wojda SP nowi nowicjusze są już w
komplecie. Jest ich 10-ciu: 6 Hindusów (z Indii), 2 Filipinczykow i 2
Chinczykow. Załączone zdjęcie przedstawia całą wspólnotę nowicjacką
wraz z Ojcem Magistrem.

 W Wiceprowincji powstaje też oddzielny dom, w którym formację
przednowicjacką podjemować będą kanadydaci z Azji: z Chin, ze
Wschodniego Timoru (dawna część Indonezji), Indonezji i Wietnamu.

Zapowiada się, że w tym roku będzie około 10 mieszkańców tego domu.

Za: www.pijarzy.pl .