Wielki Komandor Zakonu Maltańskiego

Wielki Komandor Zakonu Maltańskiego Fra’ Gherardo Hercolani Fava Simonetti przybył na Jasną Górę. Wizyta w sanktuarium miała miejsce w sobotę, 28 marca 2009 roku.

„Motyw przyjazdu do Polski, to przede wszystkim być tu na Jasnej Górze, pokłonić się Matce Bożej, uczcić tą słynną Ikonę – powiedział Fra’ Gherardo Hercolani Fava Simonetti – To, co mnie zaskoczyło na pierwszym miejscu, to wielka pobożność Polaków, zwłaszcza ludzi młodych, których tutaj dużo zobaczyłem. Dla mnie, który przybywam z Włoch, jest to wielkie zaskoczenie, ponieważ u nas we Włoszech tego w takiej mierze nie widać, a młodzież jest przyszłością, nadzieją Kościoła”.

Podczas wizyty na Jasnej Górze Wielkiemu Komandorowi towarzyszyli:

  • J.E. Fra’ Carlo d’Ippolito di Sant’Ippolito, członek Suwerennej Rady Zakonu
  • J. E. Vincenzo Manno, ambasador Zakonu Maltańskiego w Polsce
  • Krzysztof Moczurad, wiceprezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich
  • Adam Leszczyński, kanclerz Związku Polskich Kawalerów Maltańskich

Dostojni goście uczestniczyli we Mszy św. odprawionej w południe przed Cudownym Obrazem w Kaplicy Matki Bożej.

Suwerenny Wojskowy Zakon Maltański, założony przed 950 laty, ma swoją siedzibę w Rzymie. Jest suwerennym i neutralnym podmiotem prawa międzynarodowego. Zakon działa w 120 krajach na całym świecie – m.in. na polu pomocy humanitarnej, opieki lekarskiej i pierwszej pomocy – dzięki zaangażowaniu 12,5 tys. członków, 80 tys. stałych wolontariuszy (w tym 2 tys. w Polsce) oraz 11 tys. lekarzy i pielęgniarek. Zakon Maltański organizuje akcje humanitarne na całym świecie, niosąc pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, epidemii oraz konfliktów zbrojnych. Związek Kawalerów Maltańskich rozpoczął oficjalną działalność w Polsce w 1920 r.

„Zakon we Włoszech ma wiele dzieł miłosierdzia m.in. szpital w Rzymie dla epileptyków, różne ambulatoria. Ale przede wszystkim troszczy się o rozwój życia duchowego swoich członków, wśród których są i ci konsekrowani zakonnicy, i świeccy, którzy mają specjalne zadania w działalności Zakonu, nawet jeśli są żonaci, mają rodziny, dzieci, poświęcają się dla Zakonu. W innych krajach jest podobnie. Zawsze podstawą jest troska, pomoc chorym, niepełnosprawnym – podkreślił Fra’ Gherardo Hercolani Fava Simonetti – Jeśli chodzi o działalność Zakonu w przyszłości, to zadania są takie same, tylko jeszcze bardziej rozszerzone, mając nadzieję, że będziemy mieli coraz więcej powołań potrzebnych do tej pracy”.

o. Stanisław Tomoń
Biuro Prasowe Jasnej Góry