‚Wierzę Co to znaczy?’ – odpowiadają Marko Ivan Rupnik SJ i Nataša Govekar

091207a.png „Wierzę… Co to znaczy?” – to tytuł spotkania, które w dniach 4-6 grudnia 2009 r. odbywało się w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach tzw. Szkoły Wiary – w ramach cyklu sesji poświęconych rozważaniom nad prawdami zawartymi w „Credo” w ich powiązaniu z życiem i wezwaniami we współczesnym świecie.
Spotkania w cyklu Szkoła Wiary to nowa inicjatywa Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie we współpracy z Centrum Badawczym „Ezio Aletti” w Rzymie istniejącym przy Papieskim Instytucie Wschodnim.

Rzymskie Centrum zajmuje
się m.in. badaniami nad relacją wiara-kultura we współczesnej Europie,
gromadzi zainspirowanych chrześcijaństwem uczonych i artystów pochodzących
z Europy wschodniej i centralnej umożliwiając spotkanie i wymianę
doświadczeń z ludźmi kultury Zachodu, skupia we wspólnocie życia
prawosławnych, katolików obrządku wschodniego i zachodniego z ukierunkowaniem
na wzrost każdego z nich we własnym Kościele. 

Weekendową
sesję formacyjno-modlitewną prowadzili pochodzący ze Słowenii, a
na co dzień zaangażowani w prace rzymskiego Centrum Aletti, o. Marko
Ivan Rupnik SJ oraz Nataša Govekar. Spotkanie w Krakowie odbywało się
w klimacie modlitwy i pełnego milczenia. Mogli też skorzystać z sakramentu
pokuty oraz rozmowy z kierownikiem duchowym. 

Uczestnicy
spotkania "Wierzę… Co to znaczy?"  zostali zaproszeni
do podjęcia i rozeznawania osobistych pytań dotyczących nie tylko
treści wiary, ale również wiary jako postawy, jako relacji między
człowiekiem a Bogiem, który jest jednością Trzech Osób. Mocno wybrzmiało
jedno z określeń definiujących wiarę jako radykalne uznanie i przyjęcie
Boga takim, jakim On jest, a nie tylko takim, jakim się wydaje być.
Ta postawa powinna się ujawniać również względem człowieka w radykalnym
uznaniu i przyjęciu człowieka-bliźniego. Uczestnicy zostali zaproszeni
m.in. do wpatrzenia się w Abrahama, Maryję czy samego Jezusa (zwłaszcza
podczas modlitwy w Ogrójcu), którzy okazali radykalną dyspozycyjność
wobec Boga Ojca i gotowość przyjęcia Jego myślenia, odczuwania, pragnień,
działania, nauczania, woli i moralności. Prowadzący spotkanie w Krakowie
przedstawiciele rzymskiego Centrum Aletti próbując odpowiedzieć na
pytanie „co to znaczy wierzyć?” obficie korzystali również ze
sztuki sakralnej, w której chrześcijanie przez wieki utrwalali swoje
doświadczenie wiary. 

Na czerwiec
przyszłego roku (3-6 czerwca 2010 r.) zaplanowane jest kolejne spotkanie
w ramach Szkoły Wiary zatytułowane „Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela”.
Prowadzącymi to spotkanie będą ponownie Marko I. Rupnik SJ i Nataša
Govekar, a dołączą do nich Michelina Tenace z Centrum Aletti oraz
Krzysztof Wons SDS, dyrektor CFD w Krakowie. 

Więcej na
temat spotkania „Wierzę… Co to znaczy?” oraz inicjatywy Szkoły
Wiary na stronie internetowej Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów
w Krakowie: www.cfd.sds.pl 


O. Marko Ivan
Rupnik jest jezuitą, artystą malarzem, od 1991 r. dyrektorem
Centrum Badawczego „Ezio Aletti” w Rzymie istniejącego przy Papieskim
Instytucie Wschodnim. Jest również wykładowcą na Papieskim Uniwersytecie
Gregoriańskim i Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie,
a od 1999 r. konsultorem Papieskiej Rady ds. Kultury.  

Razem z artystami
z Atelier Sztuki Centrum Aletti wykonał mozaiki m.in. w papieskiej
kaplicy Redemptoris Mater w Watykanie i w krypcie nowego kościoła
w San Giovanni Rotondo (imponujące dzieło wykonane w latach 2008-2009
zostało poświęcone przez Benedykta XVI podczas wizyty apostolskiej
w sanktuarium św. Ojca Pio w dniu 21 czerwca 2009 r.), w sanktuarium
Matki Bożej w Lourdes, w nowym sanktuarium św. Trójcy w Fatimie,
w kościele katedralnym Nuestra Señora de la Almudena w Madrycie i
wielu innych miejscach w Europie, Ameryce czy na Bliskim Wschodzie.
Mozaiki można obejrzeć na stronie: www.centroaletti.com.  

Nataša Govekar
studiowała teologię i język słoweński na Uniwersytecie w Lubianie.
Uzyskała doktorat z zakresu misjologii w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim
na podstawie pracy na temat przekazu wiary za pośrednictwem obrazów.
Aktualnie zangażowana w prace Centrum Badawczego „Ezio Aletti”. 

Więcej o prowadzących
sesję oraz o Centrum Aletti: www.centroaletti.com

Piotr Szyrszeń 
SDS

CFD Kraków

Za: www.cfd.sds.pl