Wrocław: Spotkanie Prowincjałów Konferencji Europy Północnej

Spotkanie odbędzie się w dniach 6-8 lutego br. w klasztorze „Dobrego Ojca Piotra Coudrin” we Wrocławiu. Wezmą w nim udział prowincjałowie: Irlandii-Anglii – Michael Ruddy SSCC, Holandii – Jan Wouters SSCC, Flandrii – Frits Gorissen SSCC, Niemiec – Peter Egenolf SSCC i Polski – Andrzej Łukawski SSCC.

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące tematy: przygotowanie spotkania całej Konferencji w maju w Paryżu, przygotowanie Poszerzonej Rady Generalnej, problemy finansowe i pomoc w formacji początkowej, kanonizacja O. Damiana de Veuster, propozycje Zarządu Generalnego dotyczące struktur, raporty nt. bieżącej sytuacji naszych Prowincji i planów na przyszłość.

za: www.sscc.pl