Wspólna wigilia trzech gałęzi franciszkańskich w Krakowie

Tradycyjnie, przełożeni prowincji i klasztorów franciszkańskich w Krakowie w Wigilię Bożego Narodzenia spotkali się przy jednym stole. W tym roku w klasztorze na Azorach (OFM). W sumie 15 osób.

Wspólnie się modlili, słuchali fragmentu Ewangelii o narodzinach Chrystusa, dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia i spożywali wieczerzę.

Modlili się o miłość, zgodę i pokój dla swoich braci w kraju i zagranicą.

Gwardian o. Marek Ślewa życzył zebranym, aby „Boża Dziecina błogosławiła wszystkim na czas bezpośrednich przygotowań duchowych do Jubileuszu 800-lecia Reguły (W 2009 r. – przyp. red.).

Życzył ponadto pokoju w każdym dniu Nowego Roku, życzliwości ludzi dobrej woli, kierowania się na co dzień wskazaniami Ewangelii, szerzenia dobra i by „Słowo ponownie Ciałem się stało i zamieszkało w klasztorach i w domach tych wszystkich, którzy powierzeni zostali opiece i duchowemu kierownictwu franciszkanów”.

Na koniec franciszkanin zwrócił się do Bożego Dziecięcia i prosił: „Błogosław nas, naszą ojczyznę i wszystkich Polaków. Błogosław nasz Zakon, nasze prowincje, nasze wspólnoty klasztorne, wszystkich naszych współbraci. Błogosław całą Rodzinę Franciszkańską. Błogosław tych, którzy żyją duchowością franciszkańską, i tych wszystkich, którzy korzystają z ich posługi kapłańskiej i zakonnej”.

Gwardian o. Marek Ślewa cieszył się z obecności braci trzech gałęzi franciszkańskich w jego klasztorze przy Chełmońskiego 41. „Tradycja ta będzie nadal podtrzymywana dla umocnienia naszych więzi braterskich i wspólnego coraz wierniejszego realizowania Franciszkowego charyzmatu w doskonałym ubóstwie tak, jak ubogie było Narodzenie naszego pana ponad 2000 lat temu” – zapewniał.

Zgodnie z ustaloną wcześniej kolejką następna wigilia odbędzie się w roku 2009 w Kurii Franciszkanów (OFMConv) przy Żółkiewskiego 14. Ale wcześniej „jajeczko” w Klasztorze św. Franciszka (OFMConv) przy Franciszkańskiej 4 w Krakowie.

jms