Współpraca oblatów z Politechnika Świętokrzyską

091110a1.jpg W niedzielę 8 listopada Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej ze Świętego Krzyża zawarli umowę z Politechniką Świętokrzyską o współpracy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego. Podpisanie dokumentu poprzedziła Msza święta w Sanktuarium na Świętym Krzyżu z udziałem ordynariusza sandomierskiego bp. Krzysztofa Nitkiewicza oraz bp. pomocniczego Edwarda Frankowskiego. Sama zaś umowa została podpisana w historycznym miejscu, w kaplicy Oleśnickich, gdzie przechowywane są Relikwie Drzewa Krzyża Świętego.


Dokument podpisali: o. Zygfryd Wiecha OMI, superior klasztoru
świętokrzyskiego oraz rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof.
Stanisław Adamczak. Przy podpisaniu był ordynariusz sandomierski bp
Krzysztof Nitkiewicz, który również złożył swój podpis na dokumencie.

Przed
zawarciem umowy, ordynariusz sandomierski podkreślił obopólne
korzyści, jakie będą z niej wynikały zarówno dla sanktuarium
na Świętym Krzyżu, jak i Politechniki Świętokrzyskiej. 

"Adepci
nauki, przyszli inżynierowie znajdą się w stałym kontakcie
z sacrum, z pięknem architektury, malowideł, figur. Będą świadkami
żywej wiary przybywających tu pielgrzymów" – mówił bp
Nitkiewicz. "Z punktu widzenia religijnego, ale także czysto ludzkiego,
to wielka szansa, wielka okazja, którą postarajcie się 
moi drodzy dobrze wykorzystać" – podkreślił ordynariusz
zwracając się do środowiska akademickiego. 

Zdaniem
biskupa, obecność uczelni na Świętym Krzyżu, to jednocześnie wielki
skarb dla ojców oblatów. "Ta wzajemna współpraca niewątpliwie
ożywi klasztor i zwiąże was wszystkich ze sobą na chwałę
Bożą i dla dobra nas wszystkich" – dodał bp Nitkiewicz. 

091110a.jpg

Politechnika
Świętokrzyska zobowiązała się w umowie m.in. do przygotowywania
projektów dotyczących promocji świętokrzyskiego klasztoru. Uczelnia
zapewni także wsparcie w zakresie ochrony i konserwacji zabytkowych
obiektów. Z kolei ojcowie oblaci zobowiązali się udostępniać 
swe obiekty uczelni do celów dydaktycznych. Studenci mogą już 
odbywać na Świętym Krzyżu swoje praktyki. Pracownicy naukowi
zaś będą prowadzili swoje prace badawcze. 

Podpisany
dokument jest ukoronowaniem wspólnych działań, które od dłuższego
czasu prowadzone były w klasztorze. W trakcie tegorocznych wakacji
studenci Wydziału Architektury dokonali inwentaryzacji pomieszczeń 
mieszkalnych klasztoru. Pełna dokumentacja została uroczyście przekazana
zaraz po podpisaniu umowy. Na zakończenie całej uroczystości odbył 
się koncert Chóru Politechniki Świętokrzyskiej. 

Święty
Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane są w nim relikwie
Drzewa Krzyża Świętego. Opactwo benedyktyńskie na Łysej Gorze(595
m n. p.m.) zostało założone w 1006 r. Od X w. do kasaty opactwa w
1819 r., przez władze carskie, gospodarzami sanktuarium byli benedyktyni.
Od 1936 roku opiekę nad nim sprawują Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej.
W średniowieczu oraz później, aż do kasaty w 1819 r., Święty Krzyż
był jednym z najważniejszych ośrodków religijnych, intelektualnych
i kulturalnych w Polsce.

(dk
© Biuro Prasowe OMI 2009)

Za: www.oblaci.pl.