Rocznicowe dziękczynienie redemptorystów w Elblągu

091110f.jpg W sobotę 7 listopada 2009 r. o godz. 18.00 w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Jana Styrny, Ordynariusza Diecezji Elbląskiej, została odprawiona Msza św. z okazji 277 rocznicy powstania Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, 100–lecia powstania Prowincji Warszawskiej Redemptorystów oraz 100-lecia kanonizacji św. Klemensa Marii Hofbauera.

W Mszy św. uczestniczyli zaproszeni przez Ojca Przełożonego i Wspólnotę
Domu osoby konsekrowane żyjące na terenie diecezji – przybyło około 30
sióstr zakonnych oraz 8 księży i braci zakonnych.

W czasie Mszy św.
okolicznościowe kazanie wygłosił O. Witold Radowski – Przełożony
Wspólnoty Redemptorystów w Elblągu. Na zakończenie Mszy św. słowo
podziękowania i życzenia dla Redemptorystów skierował Ks. Bp. Jan
Styrna.

Szczególny charakter Mszy św. nadało uczestnictwo chóru
parafialnego „Redemptoris” pod dyrekcją Leszka Goska i wykonane pieśni
o św. Klemensie przez O. Przemysława Raczkowskiego CSsR, a także
obecność liturgicznej służby ołtarza przygotowanej przez O. Stanisława
Madejczyka. Nie zabrakło również najbardziej gorliwych osób świeckich
wraz z rodzinami naszych Współbraci redemptorystów pochodzących z
Elbląga.


Po Mszy św. osoby konsekrowane wraz z Ks. Bp. Janem
Styrną zostali zaproszeni do zakonnego refektarza na dalsze wspólne
spotkanie.

O. Piotr Wiśniewski CSsR